Komunistická strana Čech a Moravy Praha 10 a Praha 15 

Vítejte na našem webu!


Za člena KSČM může být přijat občan starší 18 let, který se ztotožňuje s programem KSČM a není členem jiné politické strany. Chcete vědět víc? Napište nám: ov.praha10@kscm.cz


V současné době se projednává návrh zákona, který má umožnit občanům ČR žijícím v zahraničí korespondenční volbu do zákonodárného sboru ČR. Návrh již prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Současná právní úprava umožňuje občanům ČR nacházejícím se v době voleb v zahraničí volit osobně ve volebních místnostech, které jsou...

Při projednávání programu zastupitelstva nejdřív vystupují se svými návrhy občané. Ti přicházejí se svými náměty s očekáváním, že si je převezme některý ze zastupitelů, aby mohly být projednány. Na první podhled to vypadá superdemokraticky. Občané mají právo spolurozhodovat! Končí to však tím, že, přestože se občas najde někdo z opozice, kdo je...

S tím, jak se mění oficiálni narativy související s druhou světovou válkou, které vnímáme jako snahu o přepisování historie, prochází neméně zajímavou proměnou také interpretace výrazných historických postav z domácího prostředí. Nejsilněji tomuto tlaku čelí odkaz osobností, které jsou s tehdejším Sovětským svazem spojeny třeba i jen okrajově –...

Pro nikoho, kdo se zajímá o aktuální dění by nemělo být překvapením, že svět se mění na multipolární a že tyto procesy s sebou přináší nejen výzvy, ale především rizika. Ta akcelerují třením konfliktních ploch mezinárodní politiky a často gradují do ozbrojených střetů. Konfliktem, který se zdá být nejbližší nám ve středu Evropy, je již přes deset...


Sledujte nás také naZ naší činnosti...

Fotky z akcí, kterých se účastnil OV KSČM Praha 10