Mgr. Petra Prokšanová

Narodila jsem se v Československé socialistické republice

Vystudovala jsem Mgr. Sociologie na Karlově Univerzitě v Praze

Jsem doktorandkou FHS UK v oboru Historická sociologie

Jsem vdaná, mám dvě báječné dcery a bydlím v Praze 

Pracuji v oblasti marketingu

Jsem vedoucí sekce odborného zázemí pro práci s mládeží, studentstvem a mladými rodinami 

Jsem členkou pléna OV KSČM Praha 10

Jsem členkou Společnosti Ludvíka Svobody 

Jsem členkou Českého svazu bojovníků za svobodu

Jsem členkou Levicových klubů žen

Leden - duben 2022 jsem byla vedoucí redaktorkou Vize mladých


Stručný medialonek

Vychodila jsem jazykovou základní školu, gymnázium a získala magisterský titul na Univerzitě Karlově v Praze v oboru Sociologie. Většinu dětství a mládí jsem strávila v pionýrském oddílu, na vandrech a táborech. Hrála jsem házenou a kuželky. Mnoho let jsem byla aktivní v protifašistickém hnutí. Jsem vdaná, mám dvě úžasné dcery. Moc ráda cestuji a čtu. Baví mě historie a velmi obdivuji osobnost Ludvíka Svobody. Pracuji jako marketingová specialistka a k tomu studuji doktorské studium.


Do KSČM jsem vstoupila v roce 2018 a zapojila se do práce v obvodní organizaci na Praze 10. A protože věřím, že budoucnost je v nastupujících generacích, nejvíc energie věnuji rozvoji Komise mládeže ÚV KSČM. V rozvoji a podpoře komunistického hnutí, a to nejen ve stranických strukturách, vidím snad jedinou možnost, jak zachránit poslední zbytky sociálních jistot a vybojovat více práv pro pracující v této zemi. Aby staří měli klid a mladí neměli strach z budoucnosti.


Věřím, že kdo chce pro věc zapálit ostatní, musí sám planout. Myslím, že díky tomu, že jsem sama myšlence socialismu opravdu oddaná, daří se mi i motivovat lidi kolem sebe a předávat jim trochu toho nadšení. A to i těm, kteří si myslí, že už snad vyhořeli. Ráda dotahuji věci do konce a nespokojím se s polovičatým řešením. Někdy jsem proto umanutá a tvrdohlavá, a tak mě lenoši a flákači většinou nemají moc v lásce. Ale s tím jsem se naučila žít už dávno a vím, že snaha zalíbit se všem je cesta do pekel. Dobré výsledky ale očekávám i od sebe samotné a jsem jich schopná i v největším stresu a pod tlakem. Rychle se učím novým věcem a nebojím se výzev. 


Z programu KSČM je pro mne důležité především:

🔴 Bydlení musí být dostupné všem od mladých rodin po osamělé seniory.

🔴 Chci, aby vzdělání bylo skutečně bezplatné - včetně učebnic a pomůcek pro děti. 

🔴 Stejně tak sportovní a zájmové aktivity nesmí být výsadou dětí z majetných rodin. 

🔴 Pracovat se musí vyplatit, a proto jsem pro další navýšení minimální mzdy. 

🔴 Za stejnou práci musí muži i ženy dostávat stejnou odměnu.

🔴 Odmítám pokračování exekučního byznysu...

Ptáte se, kde na to vzít? V prvé řadě není možné, aby byl zisk vytvořený v ČR vyváděn do daňových rájů. Jsem pro "miliardářskou" i digitální daň a zdanění obratu nadnárodních firem. Nuda? Trochu ano. Tohle jsme slyšeli i od "komunistů" v minulosti mnohokrát a k socialismu jsme ani nevykročili. Snižování nákladů pracujících na život (bezplatné školství, dostupné bydlení, manželské půjčky) je samozřejmě v pořádku. Našim cílem je zlepšení životní úrovně pracujících, studentů a seniorů. Příjmová část ovšem nemůže operovat pouze s různými úpravami daňového systému (miliardářská daň, digitální daň, nevyvádět zisky do daňových rájů). My, pokrokoví komunisté, bychom měli představit takový ekonomický program, který bude radikálně měnit systém v ČR i v rámci dnešních zákonů a globální situace. Příjmová část rozpočtu by se měla opírat o státní podniky nebo podniky s majoritním podílem státu. Ty by měly vytvářet nejen zisk pro státní rozpočet, ale také nastavovat odpovídající úroveň platů, pracovních podmínek a benefitů. Je tedy víc než nutné představit program cesty k socialismu místo programu záplatování neduhů kapitalismu. Je třeba aktivně předkládat návrhy zákonů a novel, které naší zemi přiblíží k socialistické cestě. K tomu, aby se je podařilo prosadit potřebujeme návrat komunistek a komunistů do Poslanecké sněmovny, ale také umět vyjednat podporu, aniž bychom slevili z našich postojů a ztratili tvář.


🔴 Musíme se zasadit o ochranu existujících a hlavně vznik a rozvoj nových státních podniků. Ty se musí stát páteří české ekonomiky. 

🔴 Musíme prosadit státní bytovou výstavbu a zastavit spekulace s byty. Bydlení musí přestat být zdrojem bohatství developerských firem. 

🔴 Musíme prosadit znárodnění vodních zdrojů a dalších nerostných bohatství naší země. Bohatství země musí patřit všem občanů a ne jen hrstce podnikatelů, tím méně těm zahraničním.

🔴 Musíme se zaměřit na posilování vlastenectví, hlavně u mládeže. Česká kultura a jazyk se nesmí rozpustit v globalizovaném světě a musí si zachovat svůj specifický ráz. Zároveň je ale třeba odmítnout šovinismus. Správnou cestou je bratrství a spolupráce mezi národy - internacionalismus.

🔴 Musíme se radikálně postavit za lepší platové a pracovní podmínky pro pracující. Už bylo dost levné práce, ze které bohatnou převážně zahraniční vlastníci výrobních prostředků.

KSČM je největší politickou stranou. Máme desetitisíce členů, statisíce podporovatelů. Ve svých řadách máme stovky expertů z různých oblastí. Máme zkušené dělníky a vedoucí pracovníky, i studenty, kteří na svojí pracovní zkušenost teprve čekají, ale už teď se skvěle orientují v aktuálních trendech. A máme ještě jednu zásadní věc. Máme jasnou vizi budoucnosti a cíl, ke kterému chceme směřovat. A to vám žádná jiná strana nenabídne, protože nikdo nedokáže popustit uzdu představivosti a přiznat si, že jiný svět je možný. Jen to chce vystoupit ze zajetí stereotypů a mediálních lží, které současnou společnost svazují. Máme rozhodně na víc!

Vzhledem k zániku deníku Haló noviny včetně jeho internetové verze jsou odkazy na tyto texty nefunkční. Pracuji na aktualizaci. Děkuji za pochopení.

ROZHOVORY

20. 7. 2022

Považujete se za feminist/ku? https://slisty.cz/oznacujete-se-za-feministufeministku-odpovidaji-mladi-politici-a-politicky/

7. 1. 2021

Už nejde jen sedět v koutě a čekat https://www.halonoviny.cz/articles/view/54765170 

30. 7. 2020

Za padlé musíme mluvit my https://halonoviny.cz/articles/view/54039650?fbclid=IwAR2Qf92LCSWUxrRdNywMIqh36b8FXDaGD5R8AwRJ2Oo44_KU8ljDYGH6zJ8

23. 7. 2020

Moderátor ČT urazil národního hrdinu https://cz.sputniknews.com/nazory/2020072312258878-moderator-ceske-televize-urazil-narodniho-hrdinu-jde-o-pokracovani-kauzy-konev/

20. 5. 2020

K muzeu Paměti XX. století https://cz.sputniknews.com/nazory/2020051911965232-novodobi-svazaci-na-strahove-bude-tam-muzeum-totality/?fbclid=IwAR26AceMqSTvjKEJkmQb7s3dVF-KwoDYVP0ijl1Eq2gwajOq7pasbJQthbQ

17. 1. 2020

"Dejte mi generaci mladých a já změním svět"  https://www.halonoviny.cz/articles/view/52930030

21. 11. 2019 

Vnitřní politická stabilita Číny je inspirativní https://www.halonoviny.cz/articles/view/52526496

17. 9. 2019 

Haló noviny jsou nám jako levicový deník nejblíže https://www.halonoviny.cz/articles/view/51991154 

16. 8. 2019

Ve straně jsou schopní mladí lidé https://www.halonoviny.cz/articles/view/51679597 


ČLÁNKY

28. 3. 2024

Marie Kudeříková v proměnách času https://www.kscmpraha10.cz/l/marie-kuderikova-v-promenach-casu/ 

19. 4. 2022

Poporodní psychóza - řešme prevenci https://www.nasepravda.cz/komentare/poporodni-psychoza-resme-prevenci/ 

28. 3. 2022

Fučíka zachováme pro budoucí generace https://www.nasepravda.cz/vize/fucika-zachovame-pro-budouci-generace/ 

24. 3. 2022

Stopy historie na každém kroku https://www.nasepravda.cz/vize/stopy-historie-na-kazdem-kroku/ 

9. 3. 2022

Systém, který půjčuje ženy a prodává děti https://www.nasepravda.cz/vize/system-ktery-pujcuje-zeny-a-prodava-deti/ 

2. 3. 2022

Jediný československý kosmonaut https://www.nasepravda.cz/vize/jediny-ceskoslovensky-kosmonaut-vladimir-remek/ 

15. 2. 2022

Bomby na Prahu a objevený dopis https://www.nasepravda.cz/zpravodajstvi/z-domova/bomby-na-prahu-a-objeveny-dopis

8. 2. 2022

Žít v Číně a mít budoucnost https://www.nasepravda.cz/vize/zit-v-cine-a-mit-budoucnost/

17. 1. 2022

Lenin žil, Lenin žije, Lenin bude žít https://www.nasepravda.cz/vize/lenin-zil-lenin-zije-lenin-bude-zit/

13. 1. 2022

Komunistky v boji za rovná práva https://www.nasepravda.cz/vize/komunistky-v-boji-za-rovna-prava/

4. 1. 2022

Dávat dobrý příklad je nejlepší motivace https://www.nasepravda.cz/vize/davat-dobry-priklad-je-nejlepsi-motivace/

10. 2. 2021

"Morální autoritu Ludvíka Svobody nikdo nezpochybní!" https://www.halonoviny.cz/articles/view/54935563

14. 1. 2021

"Pohodlí miminka a úcta k životnímu prostředí" https://www.halonoviny.cz/articles/view/54802360

6. 10. 2020

"ČLR slaví 71 let vzniku" https://www.halonoviny.cz/articles/view/54337803

16. 9. 2020

"Celostátní setkání Komise mládeže bylo motivační" https://halonoviny.cz/articles/view/54254309

3. 7. 2020

"Společně pod praporem vlastenectví"  https://www.halonoviny.cz/articles/view/53930938

5. 12. 2019

"Skutečný význam 17. listopadu" https://www.halonoviny.cz/articles/view/52666954 

22. 11. 2109 

Zrada voličů i historické pravdy https://halonoviny.cz/articles/view/15452529968

20. 11. 2019

Ne každý má 17. listopadu co slavit https://www.halonoviny.cz/articles/view/52508478 

30. 9. 2019

"Málo bylo Mašínů" https://www.halonoviny.cz/articles/view/52118296 

12. 7. 2019

"Jak zachránit svět" https://www.kscmpraha10.cz/l/jak-zachranit-svet/

24. 4. 2019

"Ve jménu lepší budoucnosti nesmíme ztratit paměť" https://www.kscmpraha10.cz/l/ve-jmenu-lepsi-budoucnosti-nesmime-ztratit-pamet/

15. 3. 2019

"Nesmutňeme nad okupací, slavme odboj" https://www.kscmpraha10.cz/l/nesmutneme-nad-okupaci-slavme-odboj/

7. 3. 2019

"KSČM je otevřená mladým lidem" https://halonoviny.cz/articles/view/50187970

15. 2. 2019

"Pečkárna - Památník českého odboje 1939 - 1945" https://www.kscmpraha10.cz/l/peckarna-pamatnik-ceskeho-odboje-1939-1945/

 3. 11. 2018

"Jeden hrdina za všechny" https://www.kscmpraha10.cz/l/jeden-hrdina-za-vsechny/

Komunistický odboj jako boj za sociální revoluci https://www.kscmpraha10.cz/komunisticky-odboj-jako-boj-za-socialni-revoluci/

NAPSALI  O MNĚ

Na obranu Vl. Remka: https://www.forum24.cz/mlada-komunistka-oprasila-jazyk-anticharty-a-zautocila-na-cesky-rozhlas-radni-cro-ji-v-tom-bohuzel-podporili/

K budoucnosti strany: https://www.forum24.cz/predsedkyne-mladych-komunistu-dal-nese-pochoden-socialismu-ale-nejakou-funkci-ve-vedeni-kscm-by-asi-nepohrdla/

K volbám: https://www.forum24.cz/komuniste-se-po-volbach-horlive-ptaji-co-delaji-spatne-je-to-pritom-jednoduche/

K Horákové: https://www.forum24.cz/komuniste-se-brani-ze-zlocinny-je-kapitalismus-hur-se-k-vyroci-popravy-horakove-postavit-nemohli/?fbclid=IwAR39UrqmgKmMJjl2IbxFZbvqIgswUW8O9ZohL4ukYzsrjCPwe8anAoFPRM8

Smrt kapitalismu: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Smrt-kapitalismu-Jak-se-to-lisi-od-Chvilek-Na-Filipa-vybafli-v-XTV-609758

K Mašínům: https://www.forum24.cz/soudruzce-z-komise-mladeze-kscm-se-dela-spatne-z-masinu/ 

K 17. listopadu: https://peoplesdispatch.org/2019/11/22/czechs-commemorate-martyrs-of-nazi-violence-on-international-student-day/

Ke Koněvovi: https://cz.sputniknews.com/nazory/2020012711321057-navzdory-mirovemu-prubehu-kladeni-vencu-u-koneva-byla-socha-dle-vasicka-pomocena/ 


VYBRANÉ AKTIVITY

29. 10. 2019 - Ocenění "Žena roku" https://www.kscmpraha10.cz/l/slavnostni-oceneni-zena-roku-2019/   

21. 9. 2019 - Den tisku v budově ÚV https://www.halonoviny.cz/articles/view/52056088?fbclid=IwAR3mvTwC5GQgvEGCwBnbYvkr_YO55oFissbFiAY0kpjhMEpoeLMnOo4NkxM

11. 9. 2019 - Květiny za oběti Pinocheta  https://www.halonoviny.cz/articles/view/51939549