Slavnostní ocenění          Žena roku 2019

29.10.2019

Ženou roku 2019 se v kategorii do 40 let stala členka pléna OV KSČM s. Petra Prokšanová. Gratulujeme!


V souvislosti se státním svátkem České republiky ocenila v sobotu 26. října Komise žen ÚV KSČM letošní nositelky ceny Žena roku. Ocenění převzalo z rukou místopředsedkyně ÚV KSČM a europoslankyně Kateřiny Konečné, předsedkyně Komise žen Soni Markové a tajemníka Institutu české levice Jana Klána devět členek KSČM. Jedna v kategorii do 40 let, šest v kategorii nad 40 let a dvě obdržely zvláštní ocenění.

Do momentu vyhlášení byla jména oceněných držena v tajnosti a od června, kdy Komise žen na svém zasedání posoudila více než čtyři desítky nominací, nebylo vyzrazeno jediné jméno. Květiny a sklenku s ženským motivem převzaly (abecedně) Vlasta Babovcová, Eva Badinková, Alena Grospičová, Miloslava Hudaková, Erika Kohoutová a Miroslava Vašíčková; Petra Prokšanová; v kategorii zvláštních ocenění Věra Bořilová a Anna Vaculíková. Na slavnostní vyhodnocení byly pozvány všechny nominované.

Cílem je poděkovat nejaktivnějších členkám KSČM, které ve svém volném čase pracují pro obec, město či komunitu občanů, zkrátka pro zlepšení života společnosti, věnují se mládeži, jsou aktivní ve spolkovém životě a kromě toho, že nezanedbávají svou rodinu, jsou aktivními funkcionářkami strany. Ne náhodou má Žena roku motto »Lepší je zapálit alespoň malou svíčku, než sedět a nadávat na tmu«. Letos proběhl již druhý ročník.

»Těší nás, že ve druhém ročníku vzrostl počet žen, které nominovali členové a členky strany, základní organizace, stranické orgány atp. Na rok 2020 Komise žen vyhlašuje třetí ročník této akce,« sdělila Marková. Dispozice budou včas zveřejněny, soutěž dozná drobných změn a bude mít novinku.


Mýty a předsudky

Slavnostnímu ocenění předcházel seminář, který pravidelně dvakrát do roka pořádá pro členky/členy KSČM a sympatizantky/ty Komise žen ve spolupráci s Oddělením pro evropské záležitosti a občanský sektor a Oddělením pro odborné zázemí a teoreticko-ideovou práci ústředního výboru. Letos se připojil také Institut české levice, z. ú. Vzhledem k blížícímu se 30. výročí listopadu 1989 bylo zvoleno téma Mýty a předsudky ženských otázek v období socialismu. »Za posledních 30 let jsme svědky toho, jak kapitalistický režim haní socialismus. Nastoupila taková interpretace, jako kdyby se za 40 let pro ženy nic neudělalo,« poznamenala Marková. Přitom ženy byly vzdělané, kvalifikované, nezávislé na mužích, žena nebyla sexuálním objektem, pokud si takový osud sama nezvolila. Vezměme si ponaučení z těchto pozitivních zkušeností, vyzvala europoslankyně Konečná. Seminář krátce pozdravil předseda ÚV Vojtěch Filip.

S hlavním referátem vystoupila Jana Bystřická, členka Komise žen za Plzeňský kraj, původní profesí dětská sestra. Z vlastní praxe mohla doložit, že např. předškolní zařízení socialistického Československa byla na vysoké úrovni po všech stránkách. Bohatá síť nejen školek, ale také jeslí umožňovala rodičům, aby se v klidu věnovali zaměstnání. »Jesle - to není o přejmenování dětských skupin,« poznamenala a měla na mysli návrhy ministryně sociálních věcí Jany Maláčové, která chce takto přejmenovat dětské skupiny. »Předlistopadové jesle a současná dětská skupina - to je úplně o něčem jiném.« Bylo hrubou chybou, že byly objekty jeslí po listopadu 1989 zlikvidovány, tento deficit pociťuje společnost dosud. »Období před rokem 1989 nebyl očistec, byl to plnohodnotně prožitý čas, kdy klady převyšovaly zápory,« zdůraznila Bystřická. Zůstává však dosud nevyřešen jeden problém, a to rozdíly v odměňování mužů a žen za výkon stejné práce - v neprospěch žen.

V programu semináře následoval celoevropský pohled na dané téma, kterému se věnoval sociolog Jan Klán, a diskuse.