Michal Klusák


Bohatství pro lidi, ne pro gaunery!

O co usiluji v krátkodobé perspektivě jednoho volebního období:

 • zlepšení zdravotní péče pro dlouhodobě nemocné, konec institutu rozdělující péči o nemocné  na sociální lůžka, s nulovou podporou ze strany pojišťoven, a zdravotní lůžka, u nichž je sice pobyt plně hrazen, avšak záměrně délkou pobytu zkracován
 • zbavit se soukromých vodárenských koncernů a zlikvidovat korupční prostředí.  Ušetřit nám občanům desetitisíce, obcím stamiliony.

 • výstavbu bytů ve vlastnictví města, důsledně likvidovat spekulaci s nedostatkem bydlení nejen v Praze
 • MHD zdarma pro občany žijící v Praze.


O co usiluji v dlouhodobé perspektivě:

 • zákon o povinném zřízení zaměstnaneckých rad ve všech vlastnických typech středních a velkých podniků a postupné rozšiřování pravomocí těchto rad, ochrana členů těchto rad před svévolí zaměstnavatelů
 • zákon usnadňující vznik odborových organizací, ochranu odborářských aktivistů před postihem ze strany zaměstnavatelů
 • úpravu legislativy, aby usnadňovala výkup či převzetí podniků zaměstnanci, zvláště tam, kde původní vlastníci vědomě či svou neschopností dovedli firmu k útlumu či krachu. a jejich převedení na samosprávné podnikání zaměstnanců, daňové úlevy při úvodním rozjezdu těchto podniků
 • vytvoření samosprávného fondu či banky, který by poskytoval půjčky a investice samosprávným kolektivům
 • vytvoření poradenských struktur pro pomoc samosprávnému vlastnictví a seznamování veřejnosti s tímto druhem podnikání a občanské aktivity, zařazení této problematiky do programů veřejnoprávních médií, státních škol a vzdělávacích zařízení
 • rozšiřování forem samosprávy a občanské kontroly i v mimoekonomické sféře - např. ve školách, zdravotnických zařízeních, pojišťovnách, bankách, ve správě důchodových fondů a prostředků pro vědecký výzkum, výstavby a správy bytů, vytváření pomocných poradenských a kontrolních orgánů při státních úřadech a ministerstvech, apod.
 • podpora vstupu samosprávných podniků na zahraniční trhy a do nadnárodních samosprávných podnikatelských struktur
 • zákon o vytvoření nezávislé kontrolní organizace, kam by byli demokraticky voleni a střídali se neprofesionální zástupci občanů a rozšíření její pravomoci ve vztahu k všem typům vlastnických sektorů
 • iniciování vzniku zájmové organizace sdružující sympatizanty se samosprávným podnikáním nezávisle na jejich ideologické orientaci a politické příslušnosti

Životní data

Narodil jsem se v Československé socialistické republice.

Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu potravinářské technologie. Pracoval jsem v potravinářství, ve službách, a nyní pracuji ve skladovém hospodářství.

Jsem předsedou OV KSČM Praha 10

Jsem členem KV KSČM Praha

Jsem členem komise mládeže v Praze

Jsem členem Šachového svazu České republiky 


Akce

Členem petičního výboru petice »Bydlení je základní lidské právo!« https://halonoviny.cz/articles/view/47699352

Z diskuze na X. sjezdu KSČM https://www.halonoviny.cz/articles/view/47515922

Průvodcem na Dni tisku 2019 https://www.halonoviny.cz/articles/view/52056088?fbclid=IwAR3mvTwC5GQgvEGCwBnbYvkr_YO55oFissbFiAY0kpjhMEpoeLMnOo4NkxM