Aktuální články

 

Arťom přišel v době, kdy moje příprava na životní šanci stát se předsedou Obvodního výboru vrcholila. Náš tehdejší předseda mě s ním seznámil při jedné z úvodních schůzek. Podal mi ruku, cítil jsem pevný stisk, klidný, možná trochu rozpačitý úsměv mi věnoval. Začal jsem poslouchat o čem mluví, hodnotil vystupování... Mluvil klidně , vyrovnaně, řečí...

Poslední výstřely druhé světové války dozněly před téměř 74 lety. Byla to válka, která poznamenala celý svět. Zemřely během ní i bezprostředně po ní miliony lidí, mužů, žen, dětí. Zprvu se zdálo, že tato válka, extrémní nejen v počtu obětí, ale i v důmyslnosti zabíjení a v celkovém rozsahu své ničivé expanze bude navždy vztyčeným prstem všem, kteří...

Je opravdu tak prosté říci že pojem vlastenectví znamená milovat svojí zem a národ? Pokusme se odhalit, kde vlastenectví přechází do nebezpečné polohy ohrožující ostatní národy kolem nás a především svojí vlastní podstatu.

Je skvělé, že obchody nám přetékají zbožím, a to jakým! Vezměme si takové výživové bomby jako jsou brambory a banány. Banány! Kdysi tak exotické ovoce je dnes často levnější jak brambory. A nebo jsou brambory o tolik dražší? Možná spíše druhá varianta, vždyť při koupi brambor neobyčejné jakosti dostupné opravdu všem, kdo se nebojí sáhnout do...

Úspěšným řešením hrozící globální katastrofy naší současnosti pro další budoucnost celé naší planety je změna. Změna je v revoluci, a to v revoluci pokud možno nekrvavé, volící demokratická a humánní řešení ve svých prioritách. Osvobození člověka od současné neschopnosti, skrytého vykořisťování, otevřeného tam, kde zločin má svojí moc, je prioritou...

Zákeřná ruka vraha 4. 4. 1968 v Memphisu ubila jednu z nejvýznamnějších osobností afroamerického hnutí za občanská práva M. L. Kinga, vynikajícího levicového křesťanského kazatele. Jeho smrt byla velikou bolestí pro milióny lidí nejen z afroamerické komunity. Zavražděn byl člověk veliké odvahy a víry, člověk spravedlnosti nejen pro bohaté, člověk...

Stále okolo sebe ve zvyšující se míře slýchám "KAM TO TEN SVĚT SPĚJE" se spoustou nepublikovatelných dovětků.

Chceme v prvé řadě připomenout při výročí narození J. A. Komenského, že v temném čase útlaku našeho národa v době pobělohorské byl velkým bojovníkem za osvobození naší vlasti. To vše navzdory nemalým osobním obětem a rodinným útrapám, navzdory pohaně ze strany vládnoucích katolických kruhů, navzdory kruté třicetileté válce. Nikdy nezradil lásku k...

383 horníků dostalo okamžitou výpověď od generálního ředitele Severočeské uhelné společnosti, který následně odjel na dovolenou do Itálie. Okamžitou? Co je to za "kachnu", vždyť ze Zákoníku práce to není možné... Správně, opravdu už nemůže, ten dlouhý boj za ochranu práv pracujících se aspoň zčásti zdařil. Psal se rok 1932. Jedno velké mínus tehdy...

Události 15. března 1939 jsou velmi dobře známé. Nevlídné počasí s padajícím těžkým sněhem jakoby soucítilo s Československem, do kterého právě vstupovaly tisíce nohou německých říšských vojáků. Nakonec prošel nádvořím Pražského hradu i sám Adolf Hitler. Protektorát Böhmen und Mähren se stal skutečností. A tisíce Čechoslováků jen se vztekem,...