Aktuální články

 

Americký protektorát u nás končí, a jsme zpátky ve sféře aktivního ruského vlivu díky rozpadu EU jako možné globální mocnosti. Dobrou zprávou by mohlo být, že padne současná vláda, horší je, že hrozí rozpad EU v současném právním rámci. Oponent se správně zeptá: "A to máš něčím podložené?" "Domněnku o rozpadu EU do konce roku máš postavenou na...

V Evropě byla krásná republika, která měla původně dva státy, ale politici a mocní této planety je rozdělili. Naštěstí jen politicky, ale ne lidsky. Ekonomice se v této zemi po válce velmi dařilo, ale později nastala ekonomická stagnace, přesto země měla propracovaný sociální a důchodový systém. Zadluženost státu byla minimální. V zemi po roce 1989...

Toto zamyšlení píše kandidát do ZHMP a své městské části Prahy 12, kde bydlím. Od svých 22 let jsem sloužil jako příslušník SNB a později Policie ČR v Praze na jednom místním oddělení, poté jsem na krátkou dobu přešel z důvodu reorganizace PČR na okres Praha západ, ale sídlo úřadu vyšetřování bylo v Praze a po třech letech jsem přešel...

Praha 15 je městská část na jihovýchodě hlavního města Prahy, tvořená katastrálními územími Horní Měcholupy a Hostivař. Praha 15 vznikla 18. listopadu 1994. Úřad městské části Praha 15 je pověřen výkonem rozšířené působnosti státní správy též pro samosprávné městské části Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dubeč, Praha-Petrovice, Praha-Štěrboholy.

Jako malí jsme si hrávali na bobříka mlčení. Teď je na řadě naše vláda. Pan premiér Fiala, pan ministr vnitra Rakušan a další. Pravda, pan premiér mluví často, čímž porušuje pravidla hry, ale na druhou stranu, mluví o ničem. Slova se ztrácí ve vzduchoprázdnu, nedávají smysl a herecké umění pana premiéra nabývá na síle, neboť jako kobra umí uspat...

Dostali jsme se do času, kdy radikálně stoupá vnější ohrožení, klesá životní úroveň, kriminalita bude růst, ba naopak právní jistoty s přetíženým policejním aparátem budou padat.

To, že na nás dodnes útočí antikomunisti z nejrůznějších důvodů, od osobních, až po ideologické, lze pochopit. I kdybychom se třeba tisíckrát omluvili za zločiny páchané ve jménu komunistické ideologie (často až obludně překroucené nejrůznějšími zvrácenými lidmi), nepřestanou. Tak to prostě je. Horší je, že levicovou identitu KSČM zpochybňují lidé,...

Inflace je obecně projev významně narušené rovnováhy cenové hladiny nad rámec běžného kolísání trhu. Může jít o inflaci poptávkového typu, tedy že nadmírou peněz v ekonomice dochází k tlaku převisu poptávky na rovnovážné ceny. Anebo mluvíme o inflaci nákladového typu, často dováženou, kdy firmy zvyšují výrobní ceny kvůli růstu cen vstupů (suroviny,...

V předsjezdové diskusi i při studiu jeho závěrů jsem se utvrdil v názoru, že jednou z hlavních příčin dlouhodobého poklesu významu KSČM v politickém systému České republiky je nedostatečná, resp. chybějící dlouhodobá, systematická a reálná vize dalšího rozvoje společnosti. Program sjednocující všechny relevantní politické strany, platformy,...

Ukrajinský parlament schválil dva návrhy zákonů, které ruší práva pracovníků na kolektivní vyjednávání a další základní ochranu práce a umožňují zaměstnavatelům dát až 10 % své pracovní síly na smlouvy "nula hodin", takže nemají žádnou kontrolu nad svým pracovním životem.

Vzdělání, to je budoucnost. Garantem za jeho kvalitu, dostupnost a financování by měl být stát. Za posledních třicet let se snížila kvalita i dostupnost, ve financování jsme pozadu za vyspělými evropskými státy. V čem naopak vynikáme, to je překrucování historie, převracení hodnot a ideologická zaslepenost. A to nejen v médiích či projevech...