Aktuální články

 

V geniálně vymyšlené hře šachy je slovo šach výrazem hrozby na krále. Hrozby, které musí král čelit, a pokud to nedokáže, končí. Co s tím má společného komunismus? Šachy učí myslet v souvislostech. Komunistické hnutí bylo, je a bude velkou hrozbou těm, kdo vládnou v kapitalismu. Nestačí jen věřit ve změnu či dát hlas ve volbách. V komunistickém...

Připomeňme možný scénář bezpečnosti republiky v současné překotné době. ČR je členskou zemí NATO a pokud USA/NATO rozpoutá v Evropě válečný konflikt s Ruskou federací a bude-li na našem území základna NATO, odvetný úder do tohoto prostoru je velmi pravděpodobný. Opačně to nefunguje, mnohem slabší Rusko nemá na to, aby ozbrojenou agresí napadlo...

V minulém roce uplynulo 100 let od vzniku Československa a lze si též připomenout 100 let od vzniku ozbrojených sil možná i proto, že před i po roce 1989 se ozývaly určité názory na zrušení armády. Obecně platí, armáda je atributem státnosti, pokud je společnost organizovaná formou státu má stát ozbrojenou sílu ke své obraně a ochraně, bez ohledu...

Nedávno jsem si vzpomněla na Malawi - zemi na jihu afrického kontinentu. Na zemi propastných rozdílů mezi chudými a bohatými. Na nádherné jezero na severu a vyprahlé cesty z rudé hlíny na jihu. Na zemi, která kdysi byla britskou kolonií, z čehož v ní zůstalo mnoho křesťanského a roztomilý akcent v řeči jejích obyvatel.
Vzpomněla jsem si na...

Je jisté, že globální bezpečnost je i naší bezpečností. Nikdo z nás si nepřeje válku v Evropě, ani nikde jinde ve světě, válku mezi jadernými mocnosti již vůbec ne. Bezpečnostních problémů je mnoho, jeden je však určující. Analytici nejrůznějšího zabarvení se zabývají možným ozbrojeným střetem USA/NATO s Ruskem a Čínou. Nezabývají se dopady...

Máme za sebou první pololetí roku 2019. Velká část této doby se nesla ve znamení horlivé práce na předvolební kampani. Stihlo se toho ale mnohem více...

Většina lidí v ČR není spokojena a "remcá" na všechno o čem si myslí, že způsobuje novodobou "blbou" náladu, i když se relativně nemají špatně. Samozřejmě, jak kdo. Jsou to obavy z vlivu zostřených globálních rozporů o bezpečnost ale i o ekonomicko sociální jistoty anebo dominuje vnitřní politika, spíše politikaření, napříč všemi oblastmi života...

Naše země je kolonií nadnárodních společností a mocenských elit západu. Bez razantní změny a skutečné komunistické vlády v této zemi se nic nevyřeší. Jedinou starostí takzvaně demokratických stran je udržet se u moci. Víte, že jsme už od poloviny 90. let zbaveni potravinové soběstačnosti? Naše zemědělství bylo rozvráceno, prosperující družstva...

Milion chvilek pro demokracii a máme toho dost, slyším každý den z pořadů zejména ČT 1, na stránkách internetových vyhledávačů (vlastněných kým?) a dokonce jsem našel pozvánku na demonstraci ve své vlastní schránce na dopisy.Dnes již není třeba se dlouze rozepisovat o záměrech organizátorů, kdo stojí za manipulacemi s lidmi, kdo to financuje a jaké...

Pracovat bez nároku na mzdu málokdo by chtěl. Návrat do dávné minulosti na pozici otroka, už vůbec. Máme zaručenou svobodu, práva i povinnosti. Jsme v zemi, kde je demokracie skloňována ve všech pádech. Jsme v zemi, která je součásti většího celku. A obávám se, že jsme v zemi, kde rozhodující podíl na rozhodování o majetku mají nadnárodní...

Čas sirén

05.06.2019

Každý to známe, hlas sirény z tlampačů všemožného druhu vždy první středu v měsíci. Hlášení o zkoušce sirén, nejen v českém jazyce, ale i dalších. Je to jen zkouška si tak myslíme, chodíme po ulici tak stejně jak vždy. Pronikavý až nepříjemný zvuk, zvláště když je člověk po noční, ho budící, spokojeně spícího. Sirény řvou, nu což, za chvíli...

Jak dlouho nás bude bavit poslouchat najaté loutky, herce s životem milionáře, profesionální ukolébače davů, manipulátory za možnost mít trochu moci?