Aktuální články

 

Vize socialismu je klíčovou otázkou každého našeho dne jako vize k osvobození všech utlačovaných, bezejmenných, avšak o to důležitějších lidí. Neboť bez vize do budoucnosti je naše snažení uboze omezeno na pouhý boj o přežití. Naštěstí v každém z nás je alespoň kousek touhy opravdu žít. Mnozí jí sice úspěšně zadupou nejen vlastní utrápeností, ale...

Když se před lety na Ukrajině rozhořel Majdan, bylo jasné, že občanská válka, kterou západ rozpoutal svými intervencemi jentak neskončí. Kéž bychom se tenkrát mýlili. Uběhlo dlouhých 6 let, v ozbrojeném konfliktu zemřelo tisíce ukrajinců včetně stovek dětí, proběhly desítky jednání a na Ukrajině stále není klid.

Často slýcháme, že připomínat oběti druhé světové války je už přežitek. Že to mladé lidi nezajímá, stalo se to dávno. Důležité je to, co se děje tady a teď.

Lež má krátké nohy. To nás už učili naši rodičové, když jsme jako děti začaly chápat své okolí. Jinak je to v současné době u našich třicátníků. Časopisy ,,Praha 10 a Naše Praha 10" jsou toho svědci. Jeden říká, že současné vedení převzalo nedodělky v podobě investic - rekonstrukce školy v Olšinách (Stará škola), KD Eden, KD Barikádníků, neboť...

DEMOKRACIE / ? / ! / ( ) / % / + / - / ; / a dále si můžete svobodně a demokraticky pokračovat.
Ale víte, že Evropský parlament schválil Usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy, které dává stejnou vinu Německu a Sovětskému svazu při zahájení 2. světové války? Které zcela opomíjí okolnosti podepsání...

Neznalost vlastních možností, jak v lepších podmínkách dělat svojí práci za více peněz, je zbytečnou ztrátou nejen pro nás samotné. Rady, zkušenosti, fakt, že na problémy v práci nejsme sami, v neposlední řadě výhody z kolektivního vyjednávání nebo zdarma kvalifikovaná právní pomoc, to vše je silou odborově sdruženého zaměstnance. Slabostí může...

Rozhodli jsme se využít dnešní den k připomínce všech, kdo trpí v kapitalismu posledních třiceti let. Dosazený kapitalistický systém je založený na vykořisťování většiny k obohacení úzké skupiny mocných. Stát se mocným a bohatým je vydáváno za životní cíl, dosáhnout toho máte asi šanci jako vyhrát v loterii. Neustále jsou materiální hodnoty...

Občané se u nás po druhé světové válce rozhodli pro systém, který byl budován jako sociálně spravedlivá alternativa kapitalismu, jako socialistická společnost. Lidé tehdy doufali v nový začátek, který zabrání opakování starých hrůz a nespravedlivostí. Komunistická strana Čech a Moravy proto nezapomíná na odkaz 80 let od tragické smrti Jana...

Spolu s Arťomem Korjaginem jsme se zúčastnili skvělého setkání se soudruhy z Die Linke a KSČM v Litoměřicích. Vedle mnoha jiných témat se diskutovalo o tom, jak lépe bojovat za zájmy nás neprivilegovaných občanů, o společné spolupráci a hodnocení našich úspěchů práce pro občany. V prvé řadě chci vyzvednout dva úspěchy. Jedním je přes nesporný...

V. I. Lenin patří k nejvýraznějším osobnostem dějin 20. století. V obecném povědomí je zapsán především jako čelný představitel strany, pod jejímž vedením se v Rusku uskutečnila v říjnových dnech roku 1917 zásadní revoluční změna ve sféře politické moci. Tuto přelomovou událost jsme znali a slavili jako Velkou říjnovou socialistickou revoluci. Se...

Je to jako procházka okolo bludného kořenu. Naše nezaplacená hodnota práce se stává ziskem kapitálu. Čím menší mzdy, tím vyšší růst. Aby ubohost systému byla schopna přežít, máme díky neobyčejnému rozvoji výrobních sil ucpané hladové žaludky průmyslovými potravinami, mysl zaměstnanou virtuální realitou, zástupnými tématy, lží o svobodě jako v...

Článek Petry Prokšanové k výročí bestiální vraždy štábního strážmístra Honzátka jedním z bratrů Mašínů, vyvolal ohlas v pravicových kruzích. Toto je naše reakce. Odkazy na články na konci textu.