Aktuální články

 

Při projednávání programu zastupitelstva nejdřív vystupují se svými návrhy občané. Ti přicházejí se svými náměty s očekáváním, že si je převezme některý ze zastupitelů, aby mohly být projednány. Na první podhled to vypadá superdemokraticky. Občané mají právo spolurozhodovat! Končí to však tím, že, přestože se občas najde někdo z opozice, kdo je...

S tím, jak se mění oficiálni narativy související s druhou světovou válkou, které vnímáme jako snahu o přepisování historie, prochází neméně zajímavou proměnou také interpretace výrazných historických postav z domácího prostředí. Nejsilněji tomuto tlaku čelí odkaz osobností, které jsou s tehdejším Sovětským svazem spojeny třeba i jen okrajově –...

Pro nikoho, kdo se zajímá o aktuální dění by nemělo být překvapením, že svět se mění na multipolární a že tyto procesy s sebou přináší nejen výzvy, ale především rizika. Ta akcelerují třením konfliktních ploch mezinárodní politiky a často gradují do ozbrojených střetů. Konfliktem, který se zdá být nejbližší nám ve středu Evropy, je již přes deset...

Jen něco málo přes 30 bodů obsahoval program únorového pražského zastupitelstva. Návrh na zařazení nových bodů provázela rozsáhlá diskuze, což je letitý nešvar. Debatovat by se mělo, až na body přijde řada, tedy po jejich schválení. Jenomže ono se nelze divit opozičním zastupitelům, když předem vědí, že v naprosté většině jimi navrhované body...

Před 76 lety proběhl v Československu Vítězný únor. Před rokem 89 hojně oslavován, po roce 89 o to více haněn. A často z úst stejných lidí, co jen převlékli kabáty, aby se stále měli lépe než jejich okolí, byli součástí politické moci u nás. V každém pádu u Vítězném únoru se toho z různých pohledů napsalo dost, a nutno říci,...

To, co udělal Ústavní soud se sídlem v Brně, je zákonná krádež a zločin za bílého dne. Není divu, Západ, hlavně USA, je na tom špatně a je potřeba ho nakrmit přes různé nákupy zbraní pro VPK a všeho, co ještě jde, i za cenu, že okrademe i ty nejzranitelnější skupiny naší společnosti. Důchodci mají na valorizaci plné právo při...

Celkem rychle projednali pražští zastupitelé program lednového zasedání. Ukázalo se, že nejlepší cestou, jak předejít obvyklé mnohahodinové diskuzi, je zařadit ožehavé otázky do programu předem. Nebylo by to ovšem pražské zastupitelstvo, aby vše neprošlo hladce. Ač před hlasováním o pozměňovacích návrzích k programu byla opakované prodlužována...

Kam se ten svět žene? Kde jsou skutečné hodnoty jako humanismus a opravdová lidská důstojnost místo těch, které nám tady agresivně vnucuje Západ? Chodí mi parlamentní informační systém, abych měl přehled, co se v našem parlamentu vůbec děje, co se mění a kdo dává jaké pozměňovací návrhy. Přiznám se, že to, co poslední dobou vidím, že se projednává,...

Propad přestárlé KSČM mimo parlament v roce 2021 ji postavil do situace poslední šance na její záchranu. Omladila alespoň nejvyšší vedení a svou omezenou přítomnost v hlavních mediích nahradila energetickým populismem na sociálních sítích. Bude to ale stačit ? Těsnější spolupráce širší levice se nepodařila, komunální volby 2022 nedopadly také dobře...

S velkým zájmem jsem si přečetl na webových stránkách OV KSČM Praha 10 shora nazvaný článek, jehož autorem je Ladislav Šafránek. Podle mého názoru je článek napsán čtivě, velmi zajímavě a hlavně jsou zde uvedená zásadní fakta. Celkově s článkem po obsahové stránce souhlasím.

Celé jedno století uplynulo od chvíle, kdy 21. ledna 1924 zemřel Vladimír Iljič Lenin. Dříve téměř neznámý politik se poté, kdy v říjnu 1917 zvítězila v Rusku socialistická revoluce, zařadil mezi nejznámější světové osobnosti minulého století. Vůdce strany, pod jejímž vedením se uskutečnila vzpomínaná revoluce a následně vedoucí představitel mladé...

Jsem člen KSČM od 22. února 1990, kdy hodně lidí ze strany odešlo, odcházelo a vystoupilo z KSČ. Naopak já jsem byl vychováván v rodině komunistů, oba rodiče byli členové strany od roku 1952, tatínek do své smrti roku 2013 a maminka do roku 2023. Záměrně nepíši data úmrtí rodičů. Ale já je jasně vím. Toto není podstatné. Pro mne...

Jednou z nejfrekventovanějších politických otázek současnosti je problematika aktuálního stavu a perspektiv evropské integrace. V užším slova smyslu v kontextu nadcházejících voleb do Evropského parlamentu, v širším slova smyslu z pohledu jejího dalšího rozvoje, rozšiřování a posilování.

Novoroční prezidentský projev oživil debatu o euru. Bohužel opět především povrchně politickou. Dokonce někteří odmítají debatovat o ekonomických faktech. A v pofiderní ideové bitvě eurofobů a eurohujerů hledají i odpověď na současnou krizi. Rozdělují tak iracionálně společnost. Dokonce to štěpí i vládu, která by měla mít vážnější starosti. Řekněme...