Aktuální články

 

Dnes tedy máme zvoleného nového prezidenta republiky. Rád bych vše dal do souvislostí a zamyslel se nad dalším vývojem naší země v následujícím období. Na podzim roku 2021 byly jak známo volby do Sněmovny a přes 60 % voličů, kteří přišli k volbám volili změnu. Lidem, kteří přemýšlí o dalším vývoji země v té době bylo jasné, že vláda která...

KSČM je přesvědčena, že nově zvolený prezident republiky bude oporou současné protilidové vlády pravicové pětikoalice, jejích asociálních kroků i válečného štvaní.
Proti takovéto politice jsou komunisté v jednoznačné opozici a budou proti ní i nadále co nejrozhodněji vystupovat.
A to v zájmu milionů obyvatel, kteří zůstali zcela bez voleného...

Do letošní volby prezidenta republiky se přihlásilo hodně lidí, ale jen devět jich MV do voleb připustilo. Média zcela jednoznačně prosazovala první tři kandidáty. Problémy jednotlivých kandidátů byly popsány, zejména p. Nerudové. A u dalších kandidátů jsem měl jasno, že budou mít málo procent, aby se probojovali do druhého kola volby. Nejvíc mě...

Začátkem roku vznikl na adrese Politických vězňů 9 "Ateliér PV9". Záměrem jeho existence bylo vytvořit zázemí pro sociálně a politicky orientovanou audiovizuální a výtvarnou tvorbu levicově smýšlejících autorek a autorů, kteří ideově navazují na meziválečnou Levou frontu. Tento záměr byl ale brzy překonán a už léto nám ukázalo, že ve využití...

Rok, který se blíží ke svému konci, byl dalším rokem významných bojů v dlouhé historii Světové odborové federace. 18. sjezd Světové odborové federace (dále ve zkratce WFTU, poznámka editora stránek), který se konal v italském Římě ve dnech 6.-8. května 2022 pod heslem "Společně pokračujeme v uspokojování našich současných potřeb - proti...