Aktuální články

 

Multipolární formát světa posiluje, právě proto je otázka války a míru stálá dominanta globalizace světového dění. Událostí okolo připravovaného cvičení, ke kterým směřuje snaha USA/NATO, je jedním z projevů hybridní války. Zatím, ani válka, ale ani stabilní mír. Na ruských hranicích se mají uskutečnit nejmohutnější manévry za posledních třicet let...

Je obecně známo, že výše zmíněná stávka proběhla ve dnech 23. 3. - 19. 4. 1932. I to, že 13. dubna při střetu dělnictva s četnictvem byli zastřeleni Jan Kříž a Josef Ševčík. Její mezinárodní dosah je rovněž mnohokrát zmiňovaný a tak bych se dnes rád na tuto záležitost podíval z trochu jiného úhlu.

Den bohaté kořisti pro nacistické Německo spolu se zánikem státnosti Československa, je mementem připomínající 15. 3. nám dnes žijícím, že i to málo z dnešní svobody, o to více stálo prolité krve našich předků.

Většina z nás důchodců ocenila mimořádný příspěvek vlády k důchodu ve výši 5 000 Kč. Ani se nedivím, po zkušenostech se zvyšováním důchodů za růstu životních nákladů předchozích vlád. Jak je to však doopravdy?

V březnu před 61 lety byla v tehdejším socialistickém Československu spuštěna rozsáhlá kampaň právě na očkování proti dětské obrně. V kampani realizované v průběhu března, dubna a května (vždy 7 dní) bylo naočkováno přes 4 mil. dětí ve věku od 2 měsíců do 15 let. Proočkovanost dosáhla 94,1 %.

Jsme ve válce

02.03.2021

Každý den se svádí v nemocnicích bitva o lidské životy vážně nemocných pacientů, a každý den narůstá počet obětí nejen pandemie covid-19, ale i počet úmrtí na následky opatření omezující ostatní lékařskou péči.

Mnoho lidí v dnešní době hovoří o událostech roku 1948 jako o Komunistickém puči a nástupu diktátorského režimu. Bohužel, většina z nich tak činí bez reálné hlubší znalosti toho, co se tehdy opravdu stalo a jen papouškují dnešní dogmatický a ideově zabarvený postoj, vyhovující současnému režimu.

Pojďme poodkrýt zajímavé souvislosti předcházející Vítěznému únoru, především v politických vztazích roku 1947, a to ve zjednodušené podobě a bez současného očerňujícího propagandistického balastu.

Ačkoliv Luboš Petříček není členem Obvodního výboru KSČM na Praze 10, ale na Praze 5, rádi bychom vám ho představili jako jednoho z nejpracovitějších a nejzodpovědnějších mladých soudruhů, které v Praze máme.

Od útoku na americký Kapitol již uběhl více než měsíc, je tedy vhodné zhodnotit bez emocí nastinujících katastrofické vize tento historický moment a určit jeho reálný dopad na Spojené státy americké a zejména střední Evropu. Spojené státy americké ve světě dlouhodobě ztrácejí svojí dominanci a pověst světové supervelmoci číslo jedna. To, o čem se...