Aktuální články

 

Nejde totiž jen o to přesvědčit voliče před volbami. Vyhrát volby může s trochou štěstí každý trouba. Toto tvrdí pirát Michálek v úvodním slově koaličního listu Pirátů a Starostů/volby 2021.

Nikoliv neúspěšně, ale přímo katastroficky hospodaří český mafiánský kapitalismus. V roce 1989 podědil stát s vyrovnaným státním rozpočtem a mírným vnějším dluhem, který byl kryt přibližně stejně velkou částkou vnějších pohledávek. Investiční celky byly dodávány na úvěr, a stejně byly založeny dovozy velkých objemů základních surovin. Důsledně a...

Podle vědeckých studií, kterým se v Československu věnoval světově uznávaný dětský psycholog prof. Matějček už v polovině minulého století, ústavní výchova představuje závažné ohrožení duševního a sociálního vývoje dětí a její negativní důsledky poznamenávají tyto děti až do dospělosti, a to i přes obětavou péči "tet", které se o děti v ústavech...

Jenom skandál, nebo další koordinovaný krůček k napadení Ruské federace a světové válce?

"Já, občan Československé socialistické republiky, vědom si své čestné vlastenecké povinnosti, přísahám před bojovou zástavou věrnost pracujícímu lidu vedenému Komunistickou stranou Československa."

Pandemie

02.05.2021

Dívám se v noci na hvězdy s myšlenkou v našich osudech

V úvodu čtvrtečního pražského zastupitelstva primátor Zdeněk Hřib opět popustil uzdu své nenávisti vůči Rusku. Ve dnech, kdy si lidé připomínají konec války a s úctou pokládají květiny k hrobům padlých rudoarmějců, vyhlásil minutu ticha za oběti "ruské agrese ve všech dějinných etapách naší republiky". Pirát s primátorským řetězem na krku tak...

R.I.P.

21.04.2021

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás náhle opustil kamarád a přítel Ing. Milan Neubert, dlouholetý představitel Strany demokratického socialismu a jeden z mluvčích SPaSu. Mnoho let spolupracoval s naší obvodní organizací Komunistické strany Čech a Moravy na Praze 10, a tak měli mnozí z nás, možnost vyslechnout mj. jeho pronikavé a inspirující...

Válka o vodu

18.04.2021

"Chcete ušetřit tisíce korun jako soukromé osoby a desítky tisíc až miliony jako firmy?" Nelekněte se, toto není věta podbízející úžasný reklamní produkt.

Jurij Gagarin byl bezesporu obdivuhodnou osobností. Jeho odvaha a lidskost si získaly srdce milionů lidí po celém světě. 12. dubna 2021 si připomínáme již 60 let od jeho slavného letu do vesmíru.

Multipolární formát světa posiluje, právě proto je otázka války a míru stálá dominanta globalizace světového dění. Událostí okolo připravovaného cvičení, ke kterým směřuje snaha USA/NATO, je jedním z projevů hybridní války. Zatím, ani válka, ale ani stabilní mír. Na ruských hranicích se mají uskutečnit nejmohutnější manévry za posledních třicet let...

Je obecně známo, že výše zmíněná stávka proběhla ve dnech 23. 3. - 19. 4. 1932. I to, že 13. dubna při střetu dělnictva s četnictvem byli zastřeleni Jan Kříž a Josef Ševčík. Její mezinárodní dosah je rovněž mnohokrát zmiňovaný a tak bych se dnes rád na tuto záležitost podíval z trochu jiného úhlu.

Den bohaté kořisti pro nacistické Německo spolu se zánikem státnosti Československa, je mementem připomínající 15. 3. nám dnes žijícím, že i to málo z dnešní svobody, o to více stálo prolité krve našich předků.