Aktuální články

 

Dluhy a lichva

27.07.2021

Najdou se mnozí, co mávnou rukou nad faktem, že již před třemi roky bylo 775 000 lidí v exekucích. Jich se to přece netýká. Říkají si: "Můj problém to není, můžou si za to sami." Pokud to nejsou osoby, co z nich mají přímo profit, pak se jich to týká více, než si myslí.

V přemíře nejrůznějších událostí a zejména pod vlivem pandemie koronaviru se zdá, že klesá pozornost otázkám migrace. Na první pohled se to tak může jevit.

O co jde. Nejen o tom všem byl nedávno diskusní podvečer na sekretariátu OV KSČM Praha 10Co znamená nepodmíněný základní příjem? Každému podle jeho základních potřeb, neboť naše společnost je natolik vyzrálá, že si to může dovolit.

Hněvivé odmítání polistopadových poměrů a vzrůstající rudá nostalgie - nebo také ostalgie, jak se také říká, nejsou jen plodem ekonomické krize, ta je jen dalším polenem pod kotlem, pod nějž tři desítky let přikládá tento režim svým cynismem, zkorumpovaností a prolhaností. Režim, který nečinně přihlíží gestapismu skupin, kterým krize vyhovuje jako...

Poslední předprázdninové jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy neporušilo tradici a končilo jako obvykle v pozdních nočních hodinách. V jeho průběhu a zvlášť potom v jeho závěrečné části se u značné části výrazně projevovala únava a neochota v klidu naslouchat diskutujícím. Předsedající tak co chvíli přerušoval jednání a žádal přítomné o klid.

Nejde totiž jen o to přesvědčit voliče před volbami. Vyhrát volby může s trochou štěstí každý trouba. Toto tvrdí pirát Michálek v úvodním slově koaličního listu Pirátů a Starostů/volby 2021.

Nikoliv neúspěšně, ale přímo katastroficky hospodaří český mafiánský kapitalismus. V roce 1989 podědil stát s vyrovnaným státním rozpočtem a mírným vnějším dluhem, který byl kryt přibližně stejně velkou částkou vnějších pohledávek. Investiční celky byly dodávány na úvěr, a stejně byly založeny dovozy velkých objemů základních surovin. Důsledně a...

Podle vědeckých studií, kterým se v Československu věnoval světově uznávaný dětský psycholog prof. Matějček už v polovině minulého století, ústavní výchova představuje závažné ohrožení duševního a sociálního vývoje dětí a její negativní důsledky poznamenávají tyto děti až do dospělosti, a to i přes obětavou péči "tet", které se o děti v ústavech...

Jenom skandál, nebo další koordinovaný krůček k napadení Ruské federace a světové válce?

"Já, občan Československé socialistické republiky, vědom si své čestné vlastenecké povinnosti, přísahám před bojovou zástavou věrnost pracujícímu lidu vedenému Komunistickou stranou Československa."

Pandemie

02.05.2021

Dívám se v noci na hvězdy s myšlenkou v našich osudech

V úvodu čtvrtečního pražského zastupitelstva primátor Zdeněk Hřib opět popustil uzdu své nenávisti vůči Rusku. Ve dnech, kdy si lidé připomínají konec války a s úctou pokládají květiny k hrobům padlých rudoarmějců, vyhlásil minutu ticha za oběti "ruské agrese ve všech dějinných etapách naší republiky". Pirát s primátorským řetězem na krku tak...

R.I.P.

21.04.2021

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás náhle opustil kamarád a přítel Ing. Milan Neubert, dlouholetý představitel Strany demokratického socialismu a jeden z mluvčích SPaSu. Mnoho let spolupracoval s naší obvodní organizací Komunistické strany Čech a Moravy na Praze 10, a tak měli mnozí z nás, možnost vyslechnout mj. jeho pronikavé a inspirující...