Aktuální články

 

Chceme v prvé řadě připomenout při výročí narození J. A. Komenského, že v temném čase útlaku našeho národa v době pobělohorské byl velkým bojovníkem za osvobození naší vlasti. To vše navzdory nemalým osobním obětem a rodinným útrapám, navzdory pohaně ze strany vládnoucích katolických kruhů, navzdory kruté třicetileté válce. Nikdy nezradil lásku k...

383 horníků dostalo okamžitou výpověď od generálního ředitele Severočeské uhelné společnosti, který následně odjel na dovolenou do Itálie. Okamžitou? Co je to za "kachnu", vždyť ze Zákoníku práce to není možné... Správně, opravdu už nemůže, ten dlouhý boj za ochranu práv pracujících se aspoň zčásti zdařil. Psal se rok 1932. Jedno velké mínus tehdy...

Události 15. března 1939 jsou velmi dobře známé. Nevlídné počasí s padajícím těžkým sněhem jakoby soucítilo s Československem, do kterého právě vstupovaly tisíce nohou německých říšských vojáků. Nakonec prošel nádvořím Pražského hradu i sám Adolf Hitler. Protektorát Böhmen und Mähren se stal skutečností. A tisíce Čechoslováků jen se vztekem,...

Není jiné natolik skrývané, přesto přímo se projevující výzvy našich životů, jakou je výzva sociální spravedlnosti. Mnohé naše trápení, jak v pracovním, tak soukromém životě, je propojeno pevně poutající nití systému, který se sociální spravedlnost snaží vytlačit na periferii společenského zájmu. Vše co nyní máme jako součást naší všednosti, ať už...

Tohle slovo už dnes asi málokoho vyděsí. Bývaly ale časy, kdy se neslo ode rtů ke rtům jen s obavami a smrtelnou hrůzou. Ta doba je již více než 70 let pryč, ale my bychom neměli zapomínat ani dnes.

Nesnášel papaláše a panstvo všeho druhu. Vždy stál za námi pracujícími, neprivilegovanými, utlačovanými. Nebyl bojovníkem se zbraní, byl bojovníkem síly slov. Vždy nekompromisní, neústupný, takový byl Josef Heller. Náš Pepa. Dovedl být velmi tvrdý a jízlivý ke svým stranickým soudruhům a soudružkám, avšak skvělý učitel, nesobecký v pomoci, člověk s...

My, pracují, jsme dnes nuceni brát si dovolenou, nemoci nejrůznějším způsobem přecházet, abychom nebyli na našich příjmech podstatně ochuzeni. Prostě díky ekonomické situaci republiky, kdy zisky končí z podstatné části v kapsách těch, kdo žijí z práce ostatních, si pracující nemohou dovolit jít marodit.

»Vaše zisky - naše dřina«, »Bydlení je právo, ne výsada!«, »Kapitalismus nás nezahřeje«. S takovými hesly, a někteří symbolicky oblečeni ve žlutých vestách, přišli v sobotu odpoledne Pražané na Václavské náměstí, aby se zúčastnili demonstrace »Společně proti zdražování«.

Mít v Česku průměrný plat je důvod k oslavě pro většinu pracujících. Bohužel ale 2/3 pracujících na něj nikdy nedosáhnou. A jak jsme na tom v této souvislosti s možností vlastního bydlení? Je na něj třeba vynaložit více jak 11 ročních průměrných platů. Zvláštní, že například v sousedním Polsku jich stačí 7, v Německu 5.

Děkujeme všem, kteří hlasovali v naší anketě na Facebooku. Její výsledek nás jen utvrdil v našem mínění, že Kulturní dům Eden je opravdu velkou kaňkou naší městské části.

Ani nejzapálenější stoupenec marxismu nemůže popřít existenci jevů, které mají charakter zločinného jednání v průběhu budování socialismu - tj. jednoznačně antihumánní vybočení mocensko-politické sféry, hrubého porušování práv člověka i zjednodušené zploštělé chápání třídnosti v morálce, které se pod záminkou preference třídnosti obracela proti...