KSČM Praha 10 Praha 15

Politických vězňů 9

Praha 1

 

Kontaktujte nás 

Naši lidé

Seznamte se s členy KSČM Praha 10 a Praha 15

Michal Klusák

Předseda OV KSČM Praha 10


František Lojda

Tajemník OV KSČM Praha 10


Mgr. Petra Prokšanová

Členka KSČM Praha 15

Ing. Jana Čunátová

Členka KSČM Praha 10


Mgr. Ing. Ladislav Šafránek, CSc., MBA 

Člen KSČM Praha 10

Ing. Jiří Dolejš

Člen KSČM Praha 10

Petr Zeman

Člen KSČM Praha 10

Jiří Pěnčík

Člen KSČM Praha 15


Užitečné odkazy, které by se vám mohly hodit


O Komunistické straně 

Čech a Moravy

Komunistická strana Čech a Moravy se hlásí k hodnotám a tradicím pokrokového levicového hnutí doma i v zahraničí. Usilujeme o postavení moderní a aktivní levicové strany v současné společnosti. Chceme hájit zájmy prostých občanů, kteří svou prací vytvářejí duchovní i materiální hodnoty. Chceme, aby občané měli možnost co nejvíce rozhodovat sami o sobě i o společenských záležitostech.

Respektujeme rovnoprávný dialog jako prostředek komunikace s dalšími stranami a hnutími, která mají zájem na rozvoji země ve prospěch většiny jejích občanů. Nesouhlasíme se stavem, kdy "více demokracie" se opírá pouze o sílu společenského postavení a peněz.

Občané mají právo rozhodovat a ovlivňovat společenský vývoj, a to nejen jednou za čtyři roky při volbách. I nadále prosazujeme myšlenku sociálně spravedlivé společnosti - socialismu jako otevřené, skutečně demokratické společnosti, opírající se o zásady samosprávy a prosperující ekonomiky. Chceme společnost, která dává lidem svobodu a rovnost šancí.

Pro zlepšení životních podmínek lidí a celkové situace ve společnosti považujeme za potřebnou seriózní spolupráci s odbory, zájmovými organizacemi, občanskými iniciativami a sdruženími. Jako velmi důležitá vnímáme také setkání s občany na různých veřejných akcích a shromážděních, protože nám pomáhají ověřovat, jak naši občané-voliči hodnotí aktuální přístupy KSČM.