14. zasedání OV KSČM Praha 10

02.02.2023

Stručná informace pro veřejnost o 14. zasedání OV KSČM Praha 10 ze dne 19. 1. 2023

Skoro dvě hodiny trvalo naše pracovní 14. zasedání OV KSČM Praha 10, na kterém jsme v počtu patnácti členů probrali následující zásadní otázky.

První dva body jsme věnovali vyhodnocení splnění zadaných úkolů pro práci naší obvodní organizace, včetně Usnesení ze 3. zasedání ÚV KSČM, které bylo o nastínění základních pracovních bodů strany pro tento rok. Jasné je, že úkolem strany je důsledně formulovat a vést boj za zájmy neprivilegované většiny, za obnovení důstojnosti naší země, jakožto lepší budoucnosti pro občany.

Naším cílem je také pracovat na způsobech jak najít shodu a porozumění na levici pro její sjednocení, ve kterém každý z politických subjektů bude respektovaným partnerem. Spolupráci je potřeba hledat také na celoevropské úrovni.

I proto byla jednomyslně schválena příprava diskusního podvečeru OV na téma: 7. kongres Strany evropské levice, kde bude mít úvodní slovo Prof. Jiří Hudeček, jedna z důležitých osobností Evropské levice. O kongresu konaném ve dnech 9. až 11. prosince 2022 je málo informací. Z hlavních medií prakticky žádné, tak zkusme prolomit informační blokádu. Doufáme, že se nám povede živé vysílání z Atelieru PV 9, který je nadstranickým místem pro setkávání v budově našeho ÚV, v ulici Politických vězňů 9, Praha 1. Schválený termín je 8. 2. 2023 od 17.00 a všichni jste srdečně zváni.

Dalším důležitým bodem byly informace o práci ZMČ P 10 a ZMČ P 15. Obzvláště v tuto chvíli je závažným problémem nová politická koalice na Praze 15, opřená o hlasy zastupitelů za SPD, která zjednodušeně zdá se, podniká velmi vstřícné kroky pro projekty developerů. "Méně zeleně, více betonu" sice žádná z politických stran této vládnoucí koalice na Praze 15 neměla ve volebním programu, to by totiž určitě nedostala důvěru občanů v takové míře. Tragická je občanská vybavenost, hlavně, že politická korýtka v Zastupitelstvu už rozdělená jsou. Co se týče Prahy 10, počkáme si se zhodnocením činnosti zde vládnoucí koalice po Zastupitelstvu. Zatím je to jen o signálech, a to je trochu málo. I když je fakt, že současný předseda vlády pan Fiala na tom staví celé povolební období pětikoalice.

Další akcí v Ateliéru PV 9 je 13. 2. 2023 od 17:00 beseda na téma Nová levicová vlna: může se přelít z latinské Ameriky do Evropy? Úvodní slovo: Marek Hrubec (filozof a sociální vědec ) a Andrea Cerqueirová (Čechobrazilka a novinářka)

Závěrem jsme schválili poděkování OV KSČM Praha 10 pro s. Prokšanovou za její práci na zlepšení úrovně webu, tak jako za intenzivní práci na popularizaci strany.


Příští jednání OV KSČM Praha 10 je plánováno na 16. února 2023

Michal Klusák

předseda OV KSČM Praha 10