Americký protektorát?

07.12.2021

Otázka je na místě, neboť pokud vyměníte zkratku USA v kapitole zahraničních věcí v programovém prohlášení nové vlády za Velkoněmeckou říši, a zcela jistě by prošla i za časů Emila Háchy. Až na tu pasáž s Izraelem pochopitelně. 

Gratuluji Herr Premierminister Hácha, pardon, Herr Premierminister Fiala. 

Proč si to myslím? Pojďme na kritické pasáže predikující naší možnou budoucnost, a přemýšlejme o nich jako lidé toužící zachovat právo našeho národa na sebeurčení, včetně samostatné zahraniční politiky. 

1. Budeme prosazovat co nejtěsnější transatlantickou vazbu a rozvíjet blízký vztah s USA jak bilaterálně, tak v multilaterálních formátech. Běžným jazykem to znamená, že se podrobíme jakýmkoliv geopolitickým rozhodnutím americké vládní administrativy. Té, u níž část jejich představitelů hledá způsob, jak zabránit státnímu bankrotu USA pomocí války. Válka o zdroje, a to především ruské zdroje. Tak jako úspěšnou likvidaci Číny jako globální velmoci díky ovládnutí čínské hospodářské základny americkým kapitálem. Dnes už je téměř neznámým faktem z minulosti, že nacistickému Německu hrozil státní bankrot v případě míru. Tak je tomu nyní v případě USA. Proto dochází k přesunům amerických odpalovacích sil s cílem dosahu na Moskvu do 10 minut. Rusko podle mě dostupných pramenů totiž zatím zvládne zničit území USA v čase 15 minut. O pět minut dříve je čas k likvidaci důležitých center ruské odvety. Ta sice tak i tak bude strašná, nicméně vítěz bere vše. Bez centra válečných operací jsou zbylé jednotky Ruska (například ponorky..) neschopné koordinovaného útoku s likvidací veškerých center amerického útoku. Z další, nejtěsnější transatlantická vazba znamená podrobení se hospodářským zájmům USA, odevzdání podstatné části naší nadhodnoty množiny pracovních sil pro USA. Jeden z příkladů je z jaderné energetiky.

Proslulá kauza Vrbětice byla pro vítězství americké zakázky dostavby jaderného bloku. Mnohem dražší, za to potvrzující, jak moc je samostatná naše česká politika.

 Zpátky k vládnímu prohlášení.

 2. Budeme nadále prohlubovat spolupráci s demokratickými partnery v asijsko-pacifické oblasti ( jako například Tchaj-wan, Japonsko, Korejská republika a další ). Jinými slovy, uděláme vše pro podporu toho, co si v této oblasti přeje USA. Nikoliv snaha o naší co pro nás co nejvýhodnější politiku s pozitivním dopadem pro naší ekonomiku.

 America first, proč ne,  nám shodí ze stolu drobky. Je otázkou, zdali drobky pro ekonomické zájmy členů a podporovatelů nové vlády. 

3. Provedeme revizi vztahu s Ruskem a Čínou. To se už děje, úkolem nové vlády je v podstatě zlikvidovat možnost znovuobnovení dialogu, dokud se nebude hodit zájmům USA.

 4. Do diplomacie vrátíme profesionalitu, zmodernizujeme a zefektivníme fungování MZV. 

Fráze zakrývající to, že nyní je na řadě personální "očista", tam, kde na vedoucích místech nebyli "spolehlivý" lidé pro americké zájmy. 

Přiznám se, že to další, co v kapitole zahraničních věcí programového prohlášení nové vlády je, nemám chuť komentovat. Důsledné podrobování našich zájmu zájmům USA znamená  i pro další body jen iluzi zahraniční politiky.

Michal Klusák 

Předseda OV KSČM Praha 10