Beseda s velvyslancem Kubánské republiky 22. října 2022

25.10.2022

Společnost Česko-Kubánského přátelství uspořádala dne 22. října 2022 tradiční podzimní besedu s Jeho Excelencí velvyslancem Kubánské republik v České republice Danilo Alonsem. Beseda měla příjemnou atmosféru která se charakteristická pro tyto akce SČKP. Akci zahájila předsedkyně SČKP Tereza Čechová. Hlavním hostem byl jak je zřejmé pan velvyslanec s manželkou a konzulární pracovnice velvyslanectví Kubánské republiky v Praze. Tlumočila jako vždy výborně Eva Mánková. Besedy se zúčastnil i mspř. ÚV KSČM Milan Krajča. Úvodní vynikající vystoupení měla Jeho Excelence pan velvyslanec a ve svém úvodní slově sdělil mnoho velmi zajímavých informací, které se u nás moc nepublikují.

Úvodem řekl, že letošní rok pro Kubu byla velmi náročný z několika důvodů. Na prvním místě je to stále blokáda Kuby, která trvá již 60 let. Další problém který Kuba musela řešit jsou škody které způsobil hurikán, jež zasáhl Kubu. Pravda je, že u nás se velmi vzedmula vlna solidarity a lidé dávali peníze, aby byly zaslány kubánskému lidu. Ale zde je problém jak peníze z republiky převést na účet na Kubu. Banky sice řeknou, že je to možné, ale aby se nedostaly zde problémů, tak to mají vymyšlené tak šikovně, že prostě peníze převést z ČR z účtu na účet někoho na Kubě je velmi složité, lépe řečeno prostě to nechtějí dovolit. Proto se hledá způsob, jak peníze na Kubu poslat.

Celková škoda kterou způsobil hurikán se odhaduje na tři miliardy dolarů. Jedním slovem, jak řekl pan velvyslanec bylo poškozeno vše co přišlo hurikánovi do cesty. To znamená elektrárny, domy, podniky atd. Je pravda, že představitelé vlády včetně prezidenta republiky jezdí po celé zemi a zjišťují co lidé potřebují a snaží se jim pomoct. Vláda USA samozřejmě využívá blokády a Kubě nepomáhá. 

Naopak snaží se dělat vše proto, aby získala na svoji stranu obyvatele Kuby a aby oni vyvolali demonstrace, jako projev nespokojenosti s nynější vládou Kubánské republiky. Na tyto akce vláda USA dává nemalé finanční prostředky, hovoříme o miliardách dolarů. Ale toto se vládě nedaří. Naopak tímto krokem vláda USA spojuje lid Kuby, který se ještě více semknul a podporuje současnou vládu. Nebýt blokády Kuby tak by Kuba dnes byla v jiné, lepší a příznivější situaci než je dnes.

Letos na Kubě byl přijat nový občanský zákoník, který je velmi moderní a odpovídá potřebám 21. století. Než tento právní předpis byl schválen tak byl dán k široké veřejné diskusi a podněty této diskuse a referenda byly zapracovány do tohoto předpisu a až teprve poté byly dán k projednání Národnímu Shromáždění Kubánské republiky. Nový zákon definuje práva dětí, seniorů, rozšířených rodin, včetně toho, že umožňuje svazek stejnopohlavních párů a tyto vztahy dává na roveň. Svazek párů podporuje 55 % občanů. Pro tento zákon v referendu se vyslovilo 66 % obyvatel. Mimochodem ve Švýcarsku kde měli referendum na stejnopohlavní páry se vyslovilo pro 55 % obyvatel Švýcarska. Pokud se týká války tak ta je vůči Kubě nejen ekonomická, čili blokáda, ale i v kyberprostoru.

Pan velvyslanec také připomněl, že 2. či 3. listopadu letošního roku VS OSN bude hlasovat o další trvání blokády Kuby. Jde o rezoluci VS OSN. V loňském roce hlasování dopadlo velmi dobře ve prospěch Kuby. Proti rezoluci se vyslovilo 184 států, 20 bylo proti a 2 až 3 se zdržely. Jak pan velvyslanec řekl, byla zajímavá reakce Ukrajiny v této otázce. Ukrajina se totiž zdržela hlasování, což bylo překvapivé a nečekané. Jak řekl pan velvyslanec letos se dá očekávat také příznivý výsledek. Pro USA je to velmi špatná zpráva. Osobně si myslím, že USA muselo zklamat hlasování Ukrajiny, když ji USA v současném konfliktu velmi podporují.

Následovaly dotazy účastníků. První dotaz se týkal, zda kubánští lékaři nadále působí v Africe, jako tomu bylo dosud. Odpověď pana velvyslance byla jasná. Ano, naši lékaři tam působí. Další dotaz byl velmi zajímavý, alespoň z mého pohledu. Zda věřící na Kubě může být i člen KS. Odpověď byla zajímavá. Pokud takový člověk vede příkladný život, klidně může být člen strany. Pan velvyslanec sdělil větu,  kterou kdysi řekl Fidel. Jednotu musíme chránit jako oko. Musíme být spjati s lidem a s masami. Vedoucí představitelé musí žít s lidmi, ne odděleně. Další věc, co řekl pan velvyslanec, je velmi pravdivá. Mladé generaci chybí prožitky kapitalismu, oni dnešek berou jako samozřejmost. Tím kapitalismem je myšleno období na Kubě do roku 1959.

Pokud jde o covid, tak ta situace na Kubě byla jiná než v Evropě. Jednak Kubánci vyvinuli vakcíny proti covidu a jednak měli 2-3 případy denně, tedy onemocněním bylo zasaženo 1,1 mil. lidí a umřelo 8.500 lidí. Účinnost vakcíny je kolem 95 %. Navíc oni vyvinuly 4 až 5 vakcín. Fidel také mj. řekl. Je třeba lidi naučit číst, přemýšlet a připravovat se na život v jiném světě. Poslední otázka z publika byla,  jak je to s obchodováním, když je blokáda. Odpověď pana velvyslance. Výslovně obchodování zakázáno není. Máme u nás potraviny z USA, ale tam je problém, že loď to sice doveze, ale musí se vrátit až za dlouhou dobu do USA. Obchodujeme s Venezuelou, Francií, Velkou Británií, SRN, ČR.

Ivo Látal