Bydlení je základní lidská potřeba

20.09.2018

Bez dostupného bydlení nemůže žádné město fungovat a zdravě se rozvíjet.

Posleních 30 let se neslo ve znamení masové privatizace veřejného bydlení a deregulace nájmů. To vedlo k současné situaci, kdy se bydlení v Praze stalo nedostatkovým zbožím. 


V době kdy bydlet zanemná pro rodinu pracujících platit buď více jak polovinu svého rodninného rozpočtu za nájem a nebo se zadlužit na 30 let se nemůžeme divit, že se spousta mladých lidí rozhodne rodinu vůbec nezakládat.


Situace seniorů, matek samoživitelek nebo osob znevýhodněných na trhu práce je pak ještě horší.
Dnes už víme, že trh tyto problémy nevyřeší. Praha se musí aktivně pustit do zajištování dostupného bydlení.

My máme řešení:

  • Výstavba bytů obecních, družstevních, sociálních a startovacích
  • Zastropování nájmů a regulace nákladů na bydlení v městských bytech
  • Přidělování bytů podle potřeby, ne obálkovou metodou
  • Zdanění prázdných bytů a domů
  • Výstavba domovů seniorů a domovů s pečovatelskou službou