Byl to komunistický puč či vítězství pracujícího lidu?

26.02.2023

Tento článek píši ještě na den 25. února, kdy si my komunisté připomínáme 75. výročí Vítězného února. Spíše než článek, jde zamyšlení v souvislostech. Nejen, že jde o toto významné datum, ale ještě je zde výročí války na Ukrajině. O to mi dnes vůbec nejde. Ale jen se chci zamyslet nad únorovými událostmi roku 1948 z právního hlediska. A samozřejmě jasně nesouhlasím s tím co dnes řekl ten zkrachovalý kantor, pardon, předseda Senátu , možná občan ČR, nebo Ukrajiny či Tchaj-wanu, Miloš Vystrčil. O něm rovněž psát nebudu.

Přečetl jsem si teze, které napsal Michal Klusák na webových stránkách a ty mě celkem logicky řekly, tedy v přeneseném slova smyslu, napiš něco jako právník. Hodnocení únorových událostí roku 1948 je hodně problematické, protože to rozděluje společnost. A je nesmírně zajímavé jak starší generace, která kdysi byla v KSČ a podporoval tuto změnu, dnes nějak buď zapomíná, nebo ji vynechává paměť. Mě ta paměť nevynechává, ale vycházím z reality a vím, že tam bylo trochu právní nečistoty.

Tedy popořádku. Musíme vycházet z historie, čili od vzniku Československé republiky v roce 1918 po skončení Světové války, jak se tomu tehdy říkalo. Následovala nová republika, jasně kapitalistická, ale už v roce 1923 byl v Německu první pokus o nástup fašismu A. Hitlerem. Tehdy se mu to nepodařilo. Nicméně nastala hospodářská krize a přichází rok 1933 a Hitler se dostává k moci. 

Co bylo dále nebudu popisovat. Jen se vrátím k dubnu 1945,  kdy byl přijat Košický vládní program. Ale je samozřejmě nutné připomenout i první smlouvu o spolupráci a vzájemné pomoci podepsanou mezi ČSR a SSSR dne 12. 12. 1943. Skončila válka, byly první konečně svobodné volby v roce 1946. Dnes mnozí zpochybňují vítězství KSČ v českých zemích, kdy tato strana získala přes 40 procent hlasů. Záměrně nepíši přesné číslo a na Slovensku také komunisté měli jasnou převahu. Takže už toto je jasné, že nejde o převrat. Přichází rok 1947 a tzv. Marshallův plán na obnovu válkou zničené země. Samozřejmě jej ČSR logicky odmítla.

Nyní k samotnému únoru. V dubnu, resp. v květnu 1945 byly v Moskvě politické dohody o vzniku Národní Fronty, kdy jak se dnes říká byl omezen systém politických stran a rozdělení na vládnoucí a opozici. Zajímavé je, že tam byl poměr 12 KSČ a KSS a 12 nekomunistických ministrů. Otázka byl ministr zahraničí Masaryk, ministr Laušman a V. Šrobár. Mimochodem gen. Svoboda nebyl člen žádné politické strany v té době. Je tragické, že představitelé pravice dnes nehovoří o § 80 platné ústavní listiny z roku 1920, podle něhož vláda rozhoduje ve sboru, který je schopen usnášeti se, je-li přítomna mimo předsedy nebo jeho náměstků nadpoloviční většina ministrů. 

Vláda zůstala vzhledem k demisi menší části vlády v demisi a prezidentovi by bylo velmi obtížně prováděl takové změny ve složení, které by mohly být ústavně zpochybněny. A zapomíná se na významné datum 11. 3. 1948, kdy 230 poslanců Ústavodárného Shromáždění schválilo vládní program a tím i rekonstruovanou Gottwaldovu vládu podle 77 ústavní listiny z roku 1920, kdy vláda mohla podat návrh o vyslovení důvěry v poslanecké sněmovně. Prezident Beneš abdikoval až v červnu 1948 a tím se nemohlo nic změnit nejen politicky, ale i z hlediska formálně ústavního průběhu, neboť do zvolení nového prezidenta převzala, neboť v souladu s § 60 ústavní listiny vláda, která pověřila jednotlivými úkony svého předsedu. Mimochodem v září 1948 prezident Beneš zemřel a byl mu vypraven pohřeb za účasti nejvyšších představitelů státu.

Závěr. Tedy jasně se nejednalo protiústavnost a samozřejmě ne o převrat, či puč.

Čerpám z knihy co je, lépe řečeno byla učebnicí, nejen na Právnické fakultě UK v Praze, ale i třeba na Policejní Akademii ČR v Praze, 4. vydání a je mi velmi líto, že autoři Jiří Hřebejk a Vladimír Zoubek se zpronevěřili jako členové KSČ a právníci, kteří jsou uznávaní, nebo byli kdysi zváni do médii tomu co zde napsali. Protože si velmi dobře pamatuji, jak zejména jeden z autorů, nebudu jej jmenovat, hovořili před rokem 1989 a to již nehovořím o druhém autorovi. Čili v podstatě popřeli to,  co kdysi hlásali. Mimochodem oba jsem je zažil na přednáškách v letech 1995-1996 a jednoho z nich i z ročníkové zkoušky. Samozřejmě odstupem času jestli mají takové názory a já jsem přesvědčen, že ano, tak je mi jich upřímně líto, ale to už patří k věku.

Ivo Látal