Čím více nás pouta utahují, tím dříve nám spadnou!

11.10.2021

Už to tak vypadá, že si užijeme čtyři roky s vládou té nejhorší antisociální koalice od dob opoziční smlouvy . Velké poděkování každému voliči, co nedal hlas stranám kapitalismu.

 Nebylo jich tak málo, avšak síla propagandy současnosti mohutně podpořená penězi i rádoby propagovaným sociálním cítěním pravice, slaví velký úspěch. Není to v naší historické zkušenosti poprvé, kdy bylo obyvatelstvo v této zemi zotročeno. Vítězná pravice se stává mocí okupantů, která bude rozbíjet zbytky sociálního státu. Levice nyní prožije doslova cestu na Golgotu, která bude trvat úměrně tak dlouho, dokud se nevzchopí na společný odpor.  Tady je totiž ve hře opravdu příliš moc. 

Pravice sice bude umně maskovat své jednostranně výhodné opatření pro nadnárodní kapitál a jeho služebnou kompradorskou buržoazii  , avšak je šance, že do budoucna probíhající zbídačení širokých vrstev obyvatelstva na úkor bohatství vyvolených se nestane. Jedině vytvoření společné fronty v boji proti pravicovým zvěrstvům má šanci na úspěch.

 Co bude dále probíhat, pokud se levice nechá zcela ochromit ( bez ohledu na pořadí): 

1) likvidace penzijního systému v nejrůznějších soukromých fondech, 2) devalvace hodnoty koruny, která již nyní soustavným zdražováním ztrácí cenu, 3) posilování zahraničního vlivu globálního kapitálu, 4) oklešťování odborových práv, především další rekonstrukcí zákoníku práce pro ještě méně práv pracujících, 5) mládež v důsledku zklamání ze změny se propadající do deprese, řešící alkoholem, drogami a životním vyprázdněností, 6) mnohem více bohatství omezeným korumpujícím skupinám, 7) pokračující morální i kulturní rozvrat. Ve výsledku o několik let později tu máme silnou skrytou fašistickou stranu korporátního typu. 

Je to již mnoho let, co daleko podrobněji popsal nastávající stav v jeho příčinách s. Heller v jeho knize Kdopak by se Marxe bál!

To však bez ohledu na jakékoliv překážky  při společné spolupráci všech pokrokových lidí levice se nemusí naplnit. Za nás komunisty si dovolím říci.

My komunisté jsme to nevzdali ani při okupací Československa hitlerovskými hordami, nevzdáme to ani nyní.

Závěrem si dovolím citovat jednoho opravdu levicově progresivního muže, kterého si bez ohledu na různost politické příslušnosti vážím. 

Vláda se bude snažit osekat stát, což zní jako super nápad. Do té doby, než se dozvíte, že to znamená zrušení služeb a zbytku sociálních jistot. Nebude zákon o sociálním bydlení. Nebude se řešit bytová krize. Budou chráněna práva majitelů, ne nájemníků. Bude se vše zdražovat a bude se říkat, že to tak chce trh. Pravicová vláda se pokusí privatizovat vše, co k privatizaci ještě zbylo. Pokusí se zlikvidovat státní školství a zdravotnictví. Zavede školné na vysokých školách. Místo chirurgií, kde vám ošetří zlomenou ruku, vám v každé okresní nemocnici tak maximálně píchnou botox. Zruší se dávky pro nejchudší, čímž poroste kriminalita, načež se privatizuje vězeňství. Krást se bude dál úplně stejně, s jediným rozdílem: nebude krást jeden oligarcha, ale 1000 malých kmotříků, jako to bylo dříve. Dotace dál půjdou do firem a korporací, daňovou zátěž ponesou ti nejchudší. Důchody se budou snižovat, sociální dávky také. Neziskovky nebudou dostávat dostatek peněz na sociální činnost. Rozvrat sociálního státu bude dokonán, nebo o to alespoň bude vláda usilovat. 

Nemusí to tak být. 

Spolupráce proti společnému nepříteli je vítěznou nadějí.  

Michal Klusák

 předseda OV KSČM Praha 10