Co má společného všeobecné zdražování a správa věci veřejných?

05.12.2022

Chybí jasný kontrolní mechanismus, systémové řešení! 

V prvním případě, u všeobecného zdražování se jedná o klasickou kapitalistickou spekulaci, kdy monopolní kapitalisté ovládající trh s elektřinou využili příležitosti, a napříč EU vydělali podle některých zdrojů více jak 300 miliard euro! Mnozí dobře zaplacení politici jim rádi asistovali, a tak občanu nezbývá než doufat, že se dočkáme nezávislého vyšetřování v budoucnosti.

Běžný občan je v celé uměle vyvolané energetické krizi odkázaný na své volené zástupce do státních orgánů, a pokud se podíváme k nám, totálně selhali. Nelze se divit, pokud na důležitých místech ve správě jsou lidé, kteří mohou být ovlivnění pro podporu omezených vlastnických zájmů.

Hlavním problémem současného politického systému u nás je vlastnická nerovnost a její vliv do politiky. Buržoazie vládne, protože díky svému vlastnickému postavení má na to si najmout manažerské, politické a ideologické aparáty, které jsou schopni je zaštítit mocensky. Chceme-li rozvoj demokracie, musíme nově formulovat a prosazovat zájmy všech neprivilegovaných občanů. Touto cestou je nastartování procesu přetváření současných ztuhlých politických pák do samosprávné řízení, aplikace co nejširšího zapojení lidí do procesu rozhodování.

Začátkem je aplikace prvků přímé demokracie do našeho politického systému. To sice nemůže zásadně kapitalisty znegovat v jejích snahách o prosazení svých omezených zájmů, ale může jím zkomplikovat tento proces jejich vlastnické aktivity, je-li v rozporu se zájmem celé společnosti. Pokud by tu byla jednodušší možnost vyvolat lidové referendum, tak třebas o pádu současné vlády začátkem září by bylo rozhodnuto. Vlády, která dost možná hájí zájmy cizích energetických společností. 

Pokud pozorně sledujeme vystoupení pana Fialy, tak  zjednodušeně řečeno, si pro protiklad obsahu jednotlivých vystoupení, v obalu politického marketinku jste jisti.

Netvoří názor, neformuluje pojetí řešení současné krize ve snaze pomoci celé společnosti, natož aby využíval aktivně svojí politickou moc proti zájmům monopolů u nás.

Jen jestli neplatí, koho chleba jíš, toho píseň zpívej?

Lze dokonce říci, že v podstatné většině nehájí zájmy vlastní voličské základny.

Spíše stovky malých kmotrů ODS?

Jistě, vládní propagandisté si po komunálkách "smlsli", jak jsou vlastně lidé z politikou vlády spokojení, jenže v principu k volbám přišla menšina! Nehledě na to, že na šikovnou manipulaci s vládní pomocí na zaplacení jednoho měsíce se chytilo více lidí. A jaká náhoda, že v období před volbami se o ní začalo mluvit...To, že to nevyřeší příští rok, bylo jasné.

Na ten nám nezbývá než si kromě obligátního hodně štěstí popřát hodně, opravdu hodně bojovného ducha. Bude potřeba.

Michal Klusák

Předseda OV KSČM Praha 10