Den Osvobození

09.05.2020

Vážení a milí spoluobčané, soudružky a soudruzi. Mám dnes velkou čest uvést dnešní památný den. Den, kdy před 75 lety vlál opět vítězný prapor republiky nad Hradčany. Zdálo by se, a skutečně nám to tak přijde, jak je ta doba vzdálená, stávající se už pouze historií. Avšak ona historie je dodnes pro nás přetrvávající dobrou zprávou: žádná okupace, zlovůle a bezpráví netrvá věčně, svoboda a právo na národní sebeurčení zvítězilo a bude vítězit i nadále.

A byla to vojska maršála Koněva, dnes tak zneuctěného politickými trpaslíky, která vstoupila do Prahy a dokonala proces osvobození. Bez drtivé porážky nacistického Německa na východní frontě by nebylo dnes ničeho a ani nás.

Pravda je dnes zakalená vytrháváním historických událostí ze souvislostí, mlžena a bohužel často i určitými politickými autoritami zneužívána pro revizi osvobození do skrytě fašisticky přijatelnější podoby.

Mnozí dnes slaví Den osvobození různě, u mnohých bych o slavení ani nemluvil, spíš o špinění a hanění naší slavné minulosti.

Avšak jejich hadí ústa jim nakonec přinesou jen zmar a porážku, tak jako se nacistické Německo dočkalo svého pádu.

My však chceme slavit a připomenout si tento den vítězství se všemi svobodnými národy světa, které za toto těžce vykoupené vítězství bojovaly .

Nesmírné oběti a nadlidské úsilí národu Sovětského svazu rozhodlo o porážce nacistického Německa.

Naše země a lid byla těžce zkoušená, drancována, týrána, vražděna nacistickým Německem, avšak o to slavnější byl obrovský počet našich předků, stále žijících pamětníků, co bojovali u nás za svobodu a konec nacistické tyranie.

Chci jménem OV KSČM Praha 10 vyslovit nejhlubší díky, zvláště pak směrem národům tehdejšího Sovětského svazu, Rudé armádě, jejím vojákům a velení.

Chci se jménem OV KSČM Praha 10 poklonit památce a odkazu všech Čechoslováků, co se nevzdali nacistické přesile, všech, kteří nás zachránili od nacistického zla ve všech jeho zrůdných podobách.

Veliké, srdečné díky!

Michal Klusák

Předseda OV KSČM Praha 10