Dluhy a lichva

27.07.2021

Najdou se mnozí, co mávnou rukou nad faktem, že již před třemi roky bylo 775 000 lidí v exekucích. Jich se to přece netýká. Říkají si: "Můj problém to není, můžou si za to sami." Pokud to nejsou osoby, co z nich mají přímo profit, pak se jich to týká více, než si myslí. 

Proč má předluženost dopad na peněženku každého občana ČR? 

Nezaměstnanost, práce na černo (srážky z příjmu) ruku v ruce kriminalitou (nemám, ukradnu si), recidiva. Zoufalí lidé, zoufalé činy. Obtěžování rodiny, příbuzných, známých určitě není nic, co bychom chtěli. Zhoršující se sociální situace i společenský status zadlužených lidí vede ke zdravotním problémům a to nejen u zadlužených, tak jako u osob jim blízkých. V zadlužených rodinách při zhoršující se situaci dochází k ohrožení těch nejzranitelnějších - dětí!                                                                                           U mnohých dlužníků se dostavuje laxnost k řešení dalších osobních problémů, které však často vrcholí extrémními činy, od sebepoškozování až po těžké kriminální činy. Nemluvě o tom, že jde především o ohrožení stability sociálního systému a ekonomiky, kde může dojít až ke společensky se vyostřující situaci s jasným dopadem na všechny. 

Drenáž nejpostiženějších regionů, dopady na veřejné rozpočty, tak nakonec zaplatí skrze daně všichni. Přitom chybí ze strany státní moci to nejpodstatnější - řešení předcházející neřešitelné dluhové situaci. Stát má sice stanovenou strategii, kterou se snaží naplňovat, avšak to nejzásadnější chybí, z čehož jedním řešením je nová právní definice, co je to lichva.                                                                                To co je dnes, je jako cedník s velkými oky, umožňující darebákům dokonce uplatňovat RPSN v mnoha desítkách tisíc procent! Na ně nabalený exekutorský byznys, který není nastaven na výhodnost vymáhání pohledávek na finančních zločincích, nýbrž na obyčejných lidech, jakožto snadné příležitosti. Mimochodem, jak je vůbec možné, že už z tak velkého množství lidí v exekucích před třemi lety jich bylo 157 000 lidí v 10 a více exekucích? 

Níže odkaz na vládní strategii schválené vládou  20.1.2020 

Jejím cílem je zlevnit a zefektivnit proces exekučního vymáhání a výrazně potírat protiprávní praktiky. Ve strategii je správně nalezen jeden z důvodů prohlubujícího se zadlužování. 

Strategie: "Jedním ze základních nedostatků současného systému je neexistence komplexní datové základny detailních (a často i agregovaných) kvalitativních a kvantitativních dat týkající se zadluženosti jednotlivců a domácností nejen v rámci sociálně vyloučených lokalit, ale i v rámci celé ČR. Neexistence (nebo nedostupnost) takto klíčových statistických údajů, které by bylo možno podrobit obsáhlé analýze a sledování vývoje v čase z různých demografických, sociálních či ekonomických pohledů způsobuje, že se diskuse nad potenciálními úpravami stávajících platných právních předpisů odehrávají ve velmi obecné rovině bez přesné kvantifikace rozsahu diskutovaného problému."

Z diskuse v besedě s Michalem Kostkou vyplynulo, následující: Aby se data stala dostupnými je třeba v rámci současných státních orgánu vytvořit agendu, úřad zabývající se potíráním dluhové závislosti a ze zákonů proti lichvě, udělat skutečně účinný nástroj, odstraňující příležitost k jejímu současnému realizování v často skrytých podobách obcházející současný právní řád ČR.