Do posledního dechu v boji proti sociálnímu útlaku

07.09.2021

Jeden z tisíce případů.

 Žádost se zamítá pro nesplnění § 38 písm. a) zákona č.155/1995 o důchodovém pojištění (atd...)

Česká správa sociálního zabezpečení rozhodla ve věci žádosti o invalidní důchod paní I.F. 

Přímo ukázkový vzorový případ, tak jako dalších desítek tisíců lidí pracujících ve službách. 

Paní pracovala prakticky celý svůj život na dohodu o provedení práce v restauracích, kde je takto dosud zvykem většiny "vážených a ctěných majitelů" restaurací ( na čestné výjimky, co zaměstnávají na hlavní pracovní poměr, klobouk dolů ) zaměstnávat. Pochopitelně o co méně odvedou na sociálním a zdravotním pojištění, a o to více si sobě zvýší zisk, což je typické nejen pro český kapitalismus. 

U nás je podle mého názoru a některých mi sdílených zkušeností založený na záměrné právní neschopnosti ( mnohá restaurace je vlastněná politický exponovanými osobami napříč všemi pro - kapitalistickými stranami ). Leč takto zaměstnaní čelí velmi často obrovským problémům při ztrátě pracovní schopnosti, ukončení provozu restaurace atd. Kupříkladu pokud jdete na Pracovní úřad ČR, bez odpracované dvouroční doby prokázané placením sociálního pojištění se neobejdete při přiznání podpory v zaměstnání. Či dojde u vás k vážným zdravotním problémům, tak při přiznání nároku na invalidní důchod potřebujete 10 let placené sociální pojištění z 20 let před vznikem invalidity, ve věku nad 38let. 

Což bylo nesplněno u paní I.F. 

Jelikož její zdravotní stav je o výrazně snížené pracovní schopnosti, je systémem manipulována do situace, kdy bez pomoci druhých si může skočit z mostu, či páchat trestní činnost, neboť z něčeho je třeba žít. 

Nejsme v socialismu, který by toto kapitalistické vykořisťování nedovolil. Chce se povzdechnout, hlavně že předchozí rádoby zaměstnavatele měli na drahá auta, vily apod. 

Jak jsem její situace pro začátek řešil? 

Odvolání na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, článek 44, odstavec 1, v nichž se píše, že výše dávek v invaliditě NEZÁVISÍ na trvání doby pojištění! Nyní jsou na řadě právníci ČSSZ...

 A rada pro všechny utlačované, a že jich v současnosti je...

Jedině boj za naše práva, boj proti vykořisťování vedený legální formou ( nám nyní dostupnou ) může zlepšit naše podmínky, nejsme přece poslušné ovce jdoucí na porážku! Postřehy, podněty inspirované článkem pište prosím do komentářů, neboť jak mi mé síly a čas dovolí, chci ať už teď před volbami, tak i po volbách za další takto postižené bojovat spojováním úsilí více lidí, co jim není lhostejné současné systémově nastavené kapitalistické bahno !

Michal Klusák

Předseda OV KSČM Praha 10