Dvojí právo pro migraci?

22.07.2021

 V přemíře nejrůznějších událostí a zejména pod vlivem pandemie koronaviru se zdá, že klesá pozornost otázkám migrace. Na první pohled se to tak může jevit. 

Možná i proto, že se problém migrace stal globálním a přesunul v porovnání se zdravotním ohrožením lidstva do právních řádů cílových států. Dvojí právo, které se dnes v Evropě již nezakrytě formuje, znamená, že v nedaleké budoucnosti se můžeme stát v některých regionech svých zemí cizinci.

 Krátkozrací lidé spoléhající se na pohodlí gauče si to dosud neuvědomují (nechtějí uvědomit). 

S rozechvěním sledují rasové bouře, rostoucí kriminalitu a multietnické konflikty v rizikových oblastech Francie, Velké Británie, Německa apod. a doufají, že se nám to vyhne. 

Zde je nutno jasně říci, že jde o velmi nebezpečný omyl. Strašení islamizací společnosti, zaváděním práva šaría, sdílením domovů,jak to známe z nahnědlých výkřiků imigrantů Babiše, Okamury i Klause juniora, se zdají být nesmyslná a nepřijatelná. 

Jak asi dlouho? Budou nás migranti trvale obcházet? Copak se u nás žije špatně?

 Před náporem migrantů neutečeme. Navíc u nás jsou. Ve stovkách tisíců. Ve svých SAPÁch, Večerkách, Lastočkách a na stavbách. Tam tvoří 40 % všech pracovníků. Nejde přece jen o ilegální imigranty, ale i o půl milionů s legálním pobytem. 

Zkušenosti ze Západní Evropy ukazují, že právě "zabydlení", z druhé generace. Právě oni svým heslem o návratu ke kořenům, ke své entitě, jsou nejhrozivějším podhoubím pro naši civilizaci. Jedinou možností je řádná a zásadová příprava na soužití s nimi a její dodržování. Po právní, ekonomické, sociální i politické stránce. Rozhodně nebudeme otevírat náruč jako druhdy Angela Merkelová, nicméně etnické, náboženské a kulturní invazi a infiltraci českého prvku v současném světovém pořádku asi opravdu nezabráníme. 

To, že u nás dosud nějaké výraznější excesy nebyly, nás nemůže uspokojovat. Migranti přinášejí své vlastní normy a zvyklosti, před nimiž starý kontinent zbaběle a sebevražedně ustupuje, i když vlastně nemá kam. 

Nevědí to ani tzv. nezávislé iniciativy se svým pokřiveným chápáním "lidských práv."

 Ladislav Šafránek 

člen pléna OV KSČM Praha 10