Fakta k Velké vlastenecké válce

22.06.2020

Jedna z velkých argumentačních chyb sovětské propagandy bylo neustále zdůrazňování sovětských ztrát v průběhu VOV. Proč?

Zdůrazňovat rozhodující podíl SSSR na vítězství spojenců počtem padlých je špatné, neboť se vrací jako bumerang v podobě historek o tom, jak Stalin a jeho vojevůdci zavalovali Wehrmacht hromadami sovětských mrtvol, které hnali do nesmyslných ztečí.

Vcelku objektivním údajem používaný od roku 1946 je 16,5 mil. mrtvých, z toho 8,6 mil. vojáků. Jaký je poměr ztrát vůči Wehrmachtu? 1,3 :1 ! To znamená, že proti ve své době jedna z nejmodernějších ( mimochodem vybavená i československými zbraněmi získané okupací naší země ) a nejsilnějších armád jakou byl Wehrmacht, včetně výhody prvního útoku, si Sověti vedli velmi zdatně.

Vždyť německým armádám se podařilo dobýt Evropu ( s výjimkou Velké Británie a neutrálních zemích, které však byli mnohdy nápomocni svojí výrobou Německé říši ) za pouhých 141 dní.

Délka odporu kladeného státy Západní a Jižní Evropy:

Dánsko : 1 den

Holandsko : 6 dní

Belgie : 8 dní

Jugoslávie : 12 dní

Řecko : 24 dní

Polsko : 36 dní

Francie : 44 dní

Norsko : 63 dní

Délka vedení aktivních bojových operací:

SSSR : 1420 dní

Spojenci : 600 dní

Ve výše uvedených číslech je tak vidět o kolik větší zátěží bylo pro Sověty vedení války s nacistickým Německem.

Přitom délka frontové linie :

Východní fronta : 6200 km

Spojenci : 1150 km

Počet divizí nasazených současně na frontě:

Východní fronta : 190 - 270

Západní fronta :  56 - 75

Těmito fakty nechceme rozhodně zpochybňovat úlohu Spojenců, na rozdíl od současné nebývalé antikomunistické propagandy, která snižuje roli a význam zapojení Sovětského Svazu.

A ještě k začátku války.

I zde sovětská propaganda udělala velkou chybu při uznání západního, nebo spíše polského stanovení začátku 2. světové války.

Začátek 2. světové války by se měl datovat k počátku agrese Japonska vůči Číně 25.7.1937. 

Nyní se dokonce někteří čínští historici přiklánějí k roku 1931.

Článek byl zaslán pro potřebu informační komise KSČM Praha 10