Informace k volbám do EP 7.6.24 -8.6.2024

03.06.2024

Stručná informace

pro voliče k volbám do Evropského parlamentu v r. 2024.

Volby do Evropského parlamentu se konají ve dnech 7. 6. 24 od 14.00 do 22.00 a 8. 6. 24 od 8.00 do 14.00

(Výsledky budou oznámeny cca až v neděli, po uzavření sčítání v celé Evropě. Po sečtení výsledků v Itálii)

Naše volební koalice STAČILO, má volební lístek č. 26

Co si musíte vzít sebou – platný občanský průkaz, volební lístek s číslem 26. V případě zapomenutí volebních lístků vám okrsková komise je povinna vydat novou kompletní sadu lístků.

Okrsková komise vás zapíše a vydá úředně označenou obálku, kterou za plentou, vložíte do této obálky a vhodíte do připravené schránky. Za plentou, můžete na volebním lístku, uplatnit pouze 2 preferenční hlasy, zakroužkováním pořadového čísla kandidáta.

Nemůžete li se ze zdravotních důvodů zúčastnit volby ve volební místnosti, můžete požádat příslušný okrsek o přenosnou volební schránku několika způsoby:

  • Písemnou žádostí předanou příslušné okrskové komise.

  • Telefonickou žádostí na příslušný městský úřad.

V případě volebních okrsků na Praze 10, lze předem telefonicky nahlásit na čísla: 267 093368, 267 093 415, 267 093 621

V případě volebních okrsků na Praze 15 - Horní Měcholupy, lze předem telefonicky nahlásit na čísla: 281 003 220, nebo 281 003 281

V případě volebních okrsků na Praze 22 – Uhříněvsi, lze předem telefonicky nahlásit na číslo: 271 071 850 pí. Irena Reslerová

Vzor písemné žádosti:

Žádost

V Praze, dne ……………

okrsková volební komise číslo …………………

obecní úřad………………………………….

Žádám vás tímto v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů o návštěvu zástupců vaší okrskové volební komise z důvodů mojí zdravotní nezpůsobilosti v době voleb konaných ve dnech 7. 6. 2024 a 8. 6. 2024. Předem děkuji za možnost zúčastnit se volebního aktu.

Jméno a příjmení ……………………… nar. …………………………

bydliště: ………………………………………………………………………….

Tel. ……………………….. nebo e-mail: ……………………………..

………………………

podpis

Ve dny voleb se vám někdo z okrskové komise ozve a domluvíte si schůzku, kdy k vám mohou přijít.

Všem přejeme mnoho zdraví a předem děkujeme za volbu koalice STAČILO.

František Lojda