Jak dala pravice zemi "do pořádku"

07.05.2019

Tak jsem si na Parlamentních listech, dne 10. 4. 2019 přečetl rozhovor s politologem Petrem Sokolem. Zaujal mě zejména závěr, kde cituji:

"Samozřejmě to vypadá, že pravice se může dostat k vládě, až ekonomika nebude tak dobře fungovat. Ale možná je to pro tu zemi lepší, protože pravice dá zemi do pořádku. A když to udělá rozumně, voliči to ocení. Není to vždycky tak, že toho, kdo vládne za krize, voliči potrestají, může to být i obráceně."

Není třeba se dlouze rozepisovat, co vše dala pravice v této zemi "do pořádku". Jenom pár
poznámek ze semináře, který pořádala Asociace malého a středního podnikání, v polovině
minulého roku.

- fatální nedostatek lidí s profesním vzděláním.
- 80% lidí ve stravování nejsou z oboru
- 1/3 absolventů škol se přeškoluje. (Zvyšování nákladů)
- praktická výuka na školách, byla zrušena. Je sice zaveden předmět - člověk a svět práce, ale každý ředitel může zvolit obsah výuky. (Prostory, finance, vybavení)
- soustavně klesá počet odborníků, kteří by mladé lidi mohli řemeslu naučit.
- živnostníků je cca 900 000 - ale je mezi nimi špatná demografická situace. 20% je již v důchodovém věku, za deset let to bude 40%. Živnostníků do 35 let je 30%.
- i zavedené rodinné firmy mají problém s pokračováním, nemají následovníky. Mladí lidé nemají zájem nést rizika podnikání a odpovědnost.
- investiční pobídka státu pro zahraniční firmy je cca 4 mil. Kč/pracovník. Takové podmínky české firmy velmi znevýhodňují. A to řada firem po ukončení pobídky z ČR odchází.
- 13% českých podnikatelů má sídlo v Holandsku a přesto, pobírají v ČR dotace.

Několikrát bylo zdůrazněno, že pokud nebude změněno společenské klima tak, aby vyučení
v oboru, nebylo považováno za něco méněcenného, situace se nevyřeší.

A tak mě napadá otázka, myslí to s vámi, středními podnikateli a živnostníky ODS a
především její čelní představitelé dobře, nebo především hájí zájmy nadnárodního kapitálu
v ČR a pracují v jeho prospěch? Nestálo by vám za to, v jakýchkoliv volbách podpořit někoho
jiného? Např. KSČM.

Franta