Jak (ne)fungují dva úřady v rámci jednoho rezortu

09.02.2023

Jsem bývalý policista, který sloužil 26 let této zemi a již jsem bez mála osm let " v civilu". V okamžiku, kdy policista odejde do civilu po 15 letech, má nárok na tzv. rentu. To samozřejmě v mnoha případech není důchod. Výplatní termín renty je vždy 11. den v měsíci. Pokud tento den připadne na sobotu, tak se částka vyplácí poslední pracovní den týdne. Pokud na neděli, tak hned v první pracovní den nového týdne. Samozřejmě si policista může nechat rentu posílat na svůj účet. Je zde i možnost, že si pro tyto peníze zajde na poštu. Ale pozor. Do částky 19.999,- Kč expolicistovi přijde do schránky složenka. Stačí, aby částka přesáhla 20.000,- Kč tak už složenku nedostane, ale dostane klasickou výzvu k vyzvednutí. Jak známo, Česká pošta s.p. spadá pod rezort ministerstva vnitra.

Seznámím nyní čtenáře se skutečným případem, který se mi stal. Datum 11. února je v sobotu. Dva dny předtím jsem dostal pochopitelně výzvu s tím, že jsem počítal, že pro peníze si mohu jít následují den. Naštěstí jsem zavolal na poštu, protože dříve, tedy v loňském roce to ještě bylo možné. Totiž na složence je uvedeno nevyplácet před 11. Někdy dokonce je to i třeba před 9. dnem v měsíci. Pracovnice pošty mi na můj dotaz, zda si mohu přijít na poštu pro peníze již 10. února řekla, že to je důchod a ne renta a že to možné není, protože do systému se pracovnice na přepážce nedostane. Proto jsem volal na reklamační oddělení odboru sociálních věcí MV a tam mi pracovnice řekla, že výplatní termín je 11., což je sobota a tudíž v pátek mi pošta je povinna peníze vyplatit. Znovu jsem volal na poštu a znovu mi pracovnice řekla, že to možné není a že peníze mi vyplatí až v pondělí. Z legrace jsem namítnul, že trávy na sídlišti, kde bydlím je dost a mohu se zde tedy místo jídla po celé tři dny klidně pást. Toto tu pracovnici samozřejmě nezajímalo a trvala si na svém.

Na tomto příkladu vidíme jak si dva úřady, tedy odbor sociálního zabezpečení MV a Česká pošta s.p. spadající pod jeden rezort, velmi rozumějí. Pikantní na celé věci je, že toto by se před dvěma lety nemohlo stát.

Ivo Látal