Jak to fakt nefunguje.

21.09.2020

Jeden poznatek k zamyšlení, nejen pro MČ Prahy 10.

Můj přítel, ve věku 85 let, kterému zemřela manželka, šel poctivě odevzdat na MČ Praha 10 její občanský průkaz. Bylo to ve středu, kdy úřední hodiny jsou v rozmezí 8-12 a 13 - 17.30

Po příchodu okolo 10.00 a namačkání tlačítek na turniketu s pořadovými čísli, se na obrazovce objevilo toto.


Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

Den

Otevírací doba

Pondělí

8:00 - 12:00, 13:00-17:30

Úterý

8:00 - 12:00

Středa

8:00 - 12:00, 13:00-17:30

Čtvrtek

8:00 - 12:00

Pátek

8:00 - 11:00

Ptám se tedy, kolikrát musí starší člověk zajít na úřad MČ, aby splnil svoji povinnost? V případě vysokého čísla bude na úřadu sedět jak dlouho, když není vyznačený ani přibližný čas. Samozřejmě se to netýká jenom seniorů, ale i pracujících, kteří si musí vzít dovolenou i při vcelku jednoduchém úkonu. Zvolený postup jistě nezvyšuje prestiž MÚ a je předmětem oprávněné kritiky řady občanů.

Franta