Je mi ctí !

06.04.2020

Jak pyšné bylo prohlášeni Koláře, starosty Prahy 6, o spodině, tak hrdé je být s těmi, kdo takto byli označeni.

Neboť bylo mi ctí se podílet na protestních akcí proti ničení pomníku věnovanému především všem vojákům Rudé armády pod velením maršála Koněva.

Ctí být součásti obrany tohoto pomníku s obránci, kteří si prožili Pražské povstání v boji s nacistickou chátrou.

Ctí být s těmi, kdo prožili holocaust, v jeho nejstrašlivější podobě masového zla vyhlazování lidí na základě rasy, a bojovali za zachování pomníku.

Tak jako mi bylo ctí stát jako součást zástupu s mnoha osobnostmi veřejného života.

Neboť cena krve prolitá za svobodu národů je posvátnou připomínkou, že svoboda lidí dnes byla draze zaplacená.

Běda Ti, nyní starosto Prahy 6, že sloužíš jako katalyzátor snahy o likvidace dědictví Osvobození.

Žádný strom neroste do nebe.

A jak snadno padá při vichřici , když jeho kořeny jsou jen v bahně.

Myslím, že jsi jen obyčejný papaláš poplatný své době, tragický správce, a myslím, že je z podivem, že není veřejně řešeno obvinění , okolo zadávání právních služeb na radnici.

Brácha pro bráchu?

Zde je zdroj https://nasregion.cz/vsechny-regiony/starosta-prahy-6-kolar-prihrava-ksefty-spoluzakum-z-plzenskych-prav/?fbclid=IwAR0-6v9P4DkCshTKI2VuFfDdz4tJfu7xxTRJiblz-xEpUZCYfOa8A8vdDjY

Vím, že svědomí mnohým chybí, milují bohatství a pokoření druhých. Jsi to také ty?

Jistěže součásti nejen tohoto zvráceného rozhodnutí je daleko více lidí.

Ani ti nebudou zapomenuti v hledání spravedlnosti.

Jedna bitva byla prohrána, válka o Osvobození nikoliv!

Michal Klusák

Předseda OV KSČM Praha 10