Je tohle Demokracie?

06.12.2019

DEMOKRACIE / ? / ! / ( ) / % / + / - / ; / a dále si můžete svobodně a demokraticky pokračovat.
Ale víte, že Evropský parlament schválil Usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy, které dává stejnou vinu Německu a Sovětskému svazu při zahájení 2. světové války? Které zcela opomíjí okolnosti podepsání Mnichovské dohody a je zcela zamlčen datum 1. 9. 1939, kdy bylo napadeno Polsko nacistickým Německem a zahájena 2. světová válka. Na roveň se dávají nacistické a komunistické režimy cituji: které prováděly masové vraždění, genocidu a deportace a zapříčinily ve 20. století ztráty na životech a omezení svobod rozsahem nevídané v celé lidské historii.
Samozřejmě je záměrně opomenuto chování tzv. demokratických států v jimi ovládaných koloniích, ale také v 21. století rozpoutání války v Jugoslavii a můžeme pokračovat tzv. Arabským jarem až po současnou situaci v Sýrii a Íránu. A to už komunisté v Evropě dávno ztratili svůj vliv.
Když samozvaní demokraté nevědí jak dál, nastupuje strašení a represe. Ovšem opřená o usnesení EP, případně o přijatý zákon. A tak nastává přepisování dějin, boření pomníků, cenzura na internetu, mazání nevhodných informací, stlačování reálných mezd a důchodů, druhořadou kvalitou potravin atd. A tak se pozvolna blížíme pouze k jiné formě totality, ovládané tentokrát těmi, kdo si chtějí uzurpovat celý svět.

Celé znění dokumentu, schváleného dne 18.9.2019, najdete na stránkách EP pod číslem 2019/2819.
Podotýkám, že jediná z ČR, která byla proti jeho přijetí byla s. Kateřina Konečná.

Je to pouze další střípek do frontálního útoku liberalismu proti lidství, respektu k dějinám národů a ve své podstatě i proti zachování života na naší planetě.

A nakonec otázka, kterou si ve světě klade čím dál víc lidí, proč se tak děje?
Asi nejlépe vystihující je odkaz níže uvedený.
https://www.youtube.com/embed/HP7L8bw5QF4?rel=0

Franta