Jenom skandál? Nebo?

19.05.2021

Jenom skandál, nebo další koordinovaný krůček k napadení Ruské federace a světové válce?

Musím přiznat, že nejen mě, ale i řadu mých přátel "vytočilo" vystoupení primátora Hl. m. Prahy Zdeňka Hřiba (Piráti), kdy při pietním aktu k osvobození naší země od fašismu řekl, cituji: Rudá armáda nám přinesla konec války, přinesla nám mír, ale nepřinesla nám vlastně svobodu, protože Sovětský svaz se brzo začal chovat jako dobyvatel, ne jako osvoboditel. Je to jen další střípek z mozaiky bourání pomníků vojáků Rudé armády a překrucování historie, na kterých se zcela oficiálně podílejí i představitelé státu a někteří naši poslanci v EP i PS PČR, včetně poslušných médií.

Pro ty, kteří dnes většinou nečtou dlouhé traktáty, krátká připomenutí a jiný pohled na vývoj.

- Za svobodu a demokracii prý vděčíme Václavu Havlovi, křičí někteří dodnes. Starší si pamatují, že za svobodu a demokracii vděčíme především generálnímu tajemníkovi ÚV KSSS s. Michailu Gorbačovovi. Neřeším jeho naivitu, nebo úmysl, ale stalo se. Stalo se v době, kdy tzv. vyspělý kapitalismus vcházel do deprese, a tak se mu otevření 1/3 světa hodilo.

- Druhý představitel RF Boris Jelcin, miláček západu, zcela otevřel stát pro vstup zahraničního kapitálu a jeho takřka neohraničenému ovládnutí lidských, energetických a přírodních zdrojů. RF prožila jednu z nejtvrdších forem kapitalismu.

- Třetí představitel RF Vladimír Putin. Převzal stát v rozkladu ve všech směrech a zahájil jeho postupnou a promyšlenou obnovu. Mimo řešení vnitřních problémů zahájil i "ucpávání děr", kterými odtéká bezpracný zisk do zahraničí. A jsme u jádra "pudla". To se samozřejmě lidem, kteří chtějí ovládnout svět nelíbí. Obzvlášť v situaci, kdy podstata finanční krize z r. 2008 nebyla řešena, kdy USA jsou v nesplatitelném dluhu, včetně dluhů některých evropských států blížících se nebo překračujících 100 % HDP.

A tak místo nabízené rovnoprávné spolupráce ze strany RF a Číny byla "demokraty" zvolena cesta konfrontace. Jen taková laická úvaha - svět má 7 mld. obyvatel, RF se spřátelenými státy a Čínou 2 mld. obyvatel. Rozhodně si nemyslím, že je v zájmu lidí na této planetě, aby se tyto síly daly do pohybu. Je však zcela zřejmé, že někteří věří, že světová válka zahladí jejich mnohdy zločinné činy. Jakoby žádné nikdy nebyly.

A jak je tomu v České republice?

Mnozí z nás si prožili a dodnes prožívají situace, které mají do proklamovaného sametu hodně daleko. Na rozdělení Československa se nikdo lidí neptal. Na vstup do NATO se lidí nikdo neptal. Slýchávali jsme, že plánování je hloupost, a zhaslo se. Kdo co chtěl, to si vzal a někteří dodnes nezaplatili. Fungující perspektivní podniky a závody, byly uzavřeny a vykradeny, lidé vyhozeni na ulici. Zemědělství zajišťující potravinovou soběstačnost národa bylo zlikvidováno a dnes 70 % potravin dovážíme, mnohdy podřadné kvality. Vodní hospodářství zprivatizováno zahraničními firmami, zisky jdou mnohdy mimo ČR. Bankovní sektor zprivatizovaný zahraničními bankami. Úniky kapitálu do daňových rájů. Snaha o cenzurovaní internetu. (Jenom pro některé připomínám, že z obrazovky pitná voda neteče a obilí v ní neroste).

A tak v duchu myšlenky Zdeňka Hřiba říkám, že EU nám přinesla konec "totality", ale nepřinesla nám vlastně svobodu, protože EU se brzo začala chovat jako dobyvatel a ne jako osvoboditel. A to nejen v ČR.

A tak jsme se za 30 let slibů a nadějí, stali z kovárny, montovnou.

Proč je tedy tolik křiků a nenávistných projevů, zejména pravicově orientovaných? Protože v tzv. Vyspělém západě klesá důvěra lidí ve své vlády a lidé se začínají probouzet a hledat alternativy. Vnímají, jak "demokraté" podporují teroristická uskupení (mj. potvrdil i Trump), neřeší nástup fašistických sil a jejich činy na Ukrajině, podpořili všechny války vedené USA v tzv. Arabské jaru, dosazují své lidi na rozhodující posty ve státech, pouze plnící příkazy velkého bratra. (Multimilionář a filantrop Soroš se tím ani netají) Upozaďují hrůzné činy fašistů, a vinu přenášejí na ty, kteří s nasazením života, bránili svou zemi. Hrnec pokrytectví a přetvářky jim začíná přetékat. Jejich řešení zatím míří do jiné podoby totality, nebo přímo do otevřeného fašismu. A to vám zejména mladým nepřeji.

Franta