Jsme ve válce

02.03.2021

Každý den se svádí v nemocnicích bitva o lidské životy vážně nemocných pacientů, a každý den narůstá počet obětí nejen pandemie covid-19, ale i počet úmrtí na následky opatření omezující ostatní lékařskou péči.

Je absurdní, pokud se chceme chovat ekonomicky zodpovědně v situaci, kde se má rozhodnout bitva se smrtí o životy vážně nemocných. Jakou cenu má lidský život tváří v tvář realitě kapitalismu? Cenu hodnoty práce, takže dost málo. V očích těch, kteří rozhodují o opatřeních, o jejich důsledném naplňování, o životě celé společnosti, se zdá, že nanejvýše hodnotu týdenního průzkumu veřejného mínění. Úkolem nejen komunistů je to změnit.

Jde jen o chaos a "pseudorealitu" ruku v ruce s čirým sobectvím a snaze se zalíbit velkému kapitálu, který dostal příležitost, tak jako za každé krize - pohlcovat ten menší. Úplatnost systému je jasná, úplatnost těch, co ho řídí je mnohými dovedena do hyenismu na celé společnosti. My komunisté se nikdy nesmíme stát sluhy kapitálu, sluhy arogance mocných za pár bezstarostných chvil a bohaté prebendy. Naší odpovědností, nikoliv lacinou frází (!), jsou zájmy neprivilegovaných. Když už byla rozpoutána často nesmyslná veřejná diskuse, je třeba znovu si o to více uvědomit, že v prazákladu úspěšného zvládnutí pandemie je nutností nadřadit slovo odborníků nad úvahami politiků. Co nám v současné době hlavně chybí, je řešení. Pro ukázku pár příkladů probíhající veřejné diskuse odborníků a laiků:

1. Personál nemocnic je často za hranou jeho fyzických a psychických možností. Obavy, že ve chvíli, kdy nemocenská dosáhne výše 100 %, a lidé se prostě hodí marod, mají jisté opodstatnění. Řešení je zvláštní příplatek, stanovit jeho hodnotu v motivační výši navíc ke mzdě, za každý odsloužený den.

2. Lockdown ničí společnost více a více hlavně proto, že je uboze nedůsledný, tak aby skutečně velký kapitál měl stále zisk, včetně kapsy mnohých zkorumpovaných politiků. Místo frašky posledních dvou měsíců je řešením zastavit výrobu tam, kde je to možné na 3 týdny. Padni, komu padni. Získaný čas využít na intenzivní přípravu k očkování, využití všech dostupných prostředků prevence.

3. Ti, kdo mají jít příkladem ve společnosti se často chovají jako papalášský dobytek. Zvláštní zodpovědnost, zvláštní zacházení, o to drastičtější tresty pro ty, co nesou odpovědnost, přesto si dovolují obcházet zákazy, které sami vyhlašují, či mají dohlížet na jejich provádění.

Závěrem chci dodat. Za tanečky kolem ruské vakcíny a neexistenci alespoň samostatné české zahraniční politiky musí padat tresty. O kolik lidských životů jsme přišli jen díky tomu, že někomu se nehodí do krámu pomoc z Ruska? A kolik lidských životů bylo ztraceno díky krachu jakékoliv prevence? Jak bylo již dříve zmíněno, už od září 2020 je známá studie z univerzity v Heidelbergu o výrazném snížení úmrtnosti při vážném průběhu covid-19, díky hladině vitamínu D. Hit posledních týdnů - Ivermektin - jak dlouho se o tom vědělo? Za první vlnu pandemie bylo ve 21 průmyslových zemí přibližně 200.000 nadúmrtí mimo onemocnění covid-19. Kolik jich bude po druhé vlně? Zatím se daří oddalovat hněv postižené neprivilegované populace. Zatím...

Michal Klusák

Předseda OV KSČM Praha 10