KDYŽ SE TO NEHLÍDÁ

04.10.2022

Když prší, řeky a potoky se vylévají ze svých koryt a zaplavují své okolí. A podle velikosti té či oné řeky, zaplaví se velké území, nebo malé území. Již pan Werich říkal, že se to má hlídat. Ale, bohužel, se stává, že neuhlídáme. Tedy my, nebo někdo jiný, kdo to měl hlídat. Neuhlídalo se to na jaře v roce 1997, potažmo 1999, neuhlídalo se to ani v letech 2014 až 2022. Mluvíme-li o Evropě. Ve světě se toho neuhlídalo mnohem víc.

Je to smutné, je to hrozné, když jeden národ útočí na druhý národ, ne slovně,. ale se zbraněmi. Když matky pláčí nad zabitými muži a dětmi. Genocida srbských obyvatel, s následným ozbrojeným konfliktem mezi srbskou armádou a Kosovskou osvobozeneckou armádou. Genocida rusky mluvících obyvatel v Donbasu, s následným střetem mezi Azovským fašistickým plukem a vojenskými složkami složenými z Ruských vojáků a Donbaských dobrovolníků. To jsou ty vylité řeky, které nebyly uhlídány. Jako vstup ruských ozbrojených sil na Ukrajinu.

Ptáme se, kdo je měl hlídat? Ano. Přesně ten, kdo místo hlídání ty břehy ještě víc rozkopával, aby ta voda nadělala ještě víc škody. Jak jinak si vysvětlit, že místo trestu pro Kosovskou osvobozeneckou armádu, přišlo úděsné, více než tříměsíční bombardování Srbska, zejména hlavního města Bělehradu, kde byly zabity ve více než deset hodin trvajícím shazování bomb denně, tisíce nevinných civilistů.

Jak je možné, že Bezpečnostní rada OSN, spolu s dalšími kritizujícími státy nezakročila proti brutalitě Azovských vojáků, kteří mají na svědomí také tisíce rusky mluvících obyvatel Doněcka a Luhanska. Roky trvala tato genocida. Což samozřejmě neopravňuje Rusko k tomu, aby vstoupilo vojensky na území Ukrajiny. Ale kde hledat viníka? To není srbské obyvatelstvo. Ani rusky mluvící na Donbasu. To nejsou nevinní civilisté v těchto zemích, či ukrajinské..

Rusko a Srbsko patří do stejného bloku, nenáviděného USA a dalšími západními mocnostmi. Proto bombardování nebylo vedeno na Kosovo, ale na Srbsko. Proto nikdo nezakročil na ochranu rusky mluvících na Donbasu. Nyní hysterie po útoku Ruska na Ukrajinu dosahuje nesmírných výšin. Boj proti válce se mění v její rozdmychávání a udržování. Všechny státy, včetně Česka, jako šílené začínají nakupovat zbraně za peníze, které nemají a musejí si je půjčovat od židovských bank v USA. Tam také nakupují většinu zbraní a potom tam také ten dluh splácí. Jaké to hody pro ekonomiku USA. A jsem přesvědčen, že to není náhoda.

A co je nejhorší, že tyto zbraně, které ani nemáme zaplacené, darujeme Ukrajině, která nese největší vinu na tomto konfliktu. Vinu na tom, že ta válka vůbec mohla začít. Zbraněmi válku neukončíme. Jen přiléváme olej do ohně a blázni ve zbrojovkách jásají. A naše česká vláda nás, na obranu svých kroků, ohlupuje, že jsme ve válečném konfliktu. Terminus technicus, který neznají a neumí používat. Svými kroky tato vláda vede svou zemi do bídy. Paní předsedkyně parlamentu dokonce prohlásila, že vláda se nemá co starat o lidi, o svůj národ. Jejím úkolem vměšování se do cizích záležitostí. A zkuste si národe něco kritizovat. Po vzoru Bachova režimu a padesátých let v Československu, se zavádí censura a trestání lidí pro jejich názory. Nějaká Základní Listina práv a svobod? Nezájem. A voda teče a teče. A rozlévá se všude. Že by záměr? Vždyť známe názory mnohých členů naší vlády a parlamentu, paní Jourové a dalších o tom, jak by to bylo nádherné žít v jedněch nádherných Spojených státech evropských. Již nyní se ve školách a ve sdělovacích prostředcích překrucuje historie našich zemí. Zamlčuje se pravda. O kultuře nemluvě. Je to příprava?

Kde hledat počátek počátku? Nezvyklý termín. Snad uvést, kde hledat předpočátek. Také asi neexistuje. Ale, když jiní mohou... . Jako pan Rychetský. Každý zákon se dá podle něj změnit na paskvil. Hlavně, když slouží svému účelu. Po vzoru římských triumvirátů, nám zavedl quintovirát. Vládu pěti. S další dvoučlennou obsluhou. Zde bychom mohli hledat počátek. Voliči, co volili lži. Ano, lži. Jak totiž může plnit strana svůj slib voličům, když je ve spojení s jinými stranami, které by ten volič nevolil ani náhodou. Musí totiž, v první řadě, plnit slib svým spolustranám v quintovirátu. Musí plnit jejich program, který by ale jejich voliči nechtěli. Tak kam nás zavedl milý pan Rychetský? Také nějaký záměr? Nebo jenom snaha, na stará kolena, zanechat po sobě něco..., ale co?

A tak plaveme ve vystoupaných vodách z jejich koryt. Voda nám zaplavuje naše domovy. A kam až to dojde, ví jen ten nahoře, nebo ten dole.

Jan Hájek