Komunismus s šachem

19.07.2019

V geniálně vymyšlené hře šachy je slovo šach výrazem hrozby na krále. Hrozby, které musí král čelit, a pokud to nedokáže, končí. Co s tím má společného komunismus? Šachy učí myslet v souvislostech. Komunistické hnutí bylo, je a bude velkou hrozbou těm, kdo vládnou v kapitalismu. Nestačí jen věřit ve změnu či dát hlas ve volbách. V komunistickém hnutí je třeba co nejvíce lidí zapojit do schopnosti čelit intelektuálně těm, kdo se díky moci peněz učí vládnout nad masami. Učit se marxismu jako prostředku k osvobození společnosti od vykořisťování nelze pouhým papouškování naučených vět. Myslet dialekticky, znamená myslet v souvislostech. A právě v šachu je to přímo nezbytnost k vítězství. V prvním pokusu o vybudování socialismu, přes nesporné nezdary, jsou inspirující příklady pro lepší budoucnost. Tak jako po ukončení partie si hráč analyzuje své slabé a silné tahy pro další hru.

Máme dnes Mezinárodní den šachu. Co Sověti a šach?

Již po ukončení krvavé občanské války, podporované tehdejšími západními mocnostmi, se mladý proletářský stát jménem Sovětský Svaz začal výrazně podporovat šachové hnutí v zemi. Bolševici odmítali vést lidi jako jejich carští předchůdci. Hra už nebyla jen pro úzkou vládnoucí vrstvu, stala se dostupnou širokým lidovým vrstvám. Také právě proto mohl být naplněn vpravdě historický úkol proměnit neobyčejně zaostalé a většinově negramotné Rusko na vyspělý stát se vzdělaným obyvatelstvem. Tato podpora se již brzy začíná vyplácet v nových talentech. Talentech, kteří by za starého carského režimu v nevhodných sociálních podmínkách neměli možnost ukázat svoje schopnosti a sílu. Vedoucí osobností sovětského šachu se již v roce 1933 stává pro svět téměř neznámý Michail Botvinnik. Jeho remiza v zápase s velmi silným československým velmistrem S. Flohrem se stává prvním úspěšným krokem sovětského šachu na světové scéně. V roce 1936 se pak v Anglii dělí o 1. a 2. místo s legendárním Capablancou. Po druhé světové válce pak na dlouhou dobu není nikoho na Západě, kdo by dokázal porazit sovětskou šachovou školu. Michail Botvinnik se stává jejím prvním mistrem světa a především později skvělým učitelem. Jeho dva studenti se stali mistry světa - A. Karpov a G. Kasparov. Je pochopitelně mnoho velkých jmen spojených se šachem. K dnešnímu mezinárodnímu dni šachu jsem zvolil tento příspěvek k poctě skromnému, čestnému, všestranému komunistovi, jakým po celý život nesporně byl Michail Botvinnik. Čest jeho památce.

Michal Klusák

Předseda OV KSČM Praha 10