Komunisté a násilí, aneb odpověď předsedy OV KSČM Praha 10 

27.02.2023

Pod jedním naším statusem na fb stránkách mě zaujal následující dotaz, který bezpochyby je důležité odpovědět, neboť jde o reakci lidem štěpovanou medii, tak našimi politickými oponenty, či ve školách učiteli.

Můžete se vyjádřit k vraždám, které páchali komunisti na svých názorových oponentech? Jak se stavíte k násilí na obyvatelstvu, jako k prostředku, který je s působením komunistů všude na světě historicky spjat? Bez whataboutismů. Děkuji.

To se nikdy nemělo stát, aby v emancipačním hnutí jako je komunismus byli použity metody historicky praktikované kapitálem po světě. Pro maximalizaci zisků byli mnozí kapitalisté schopní páchat nejhorší zločiny, tak jako bohužel se našli komunisté, co v zájmu prosazení komunismu, tak jako vlastních, různým způsobem motivovaných zájmů, páchali zločiny. Nejlépe to vystihl komunista Alexandr Dubček, který v referátu na ÚV 29.5.1968 řekl následující:

"Musíme se oddělit zejména od zločinů 50-tých let, za které mají odpovědnost určité skupiny ve vedení strany, které se vymkly kontrole strany, postavily se nad stranu a nad komunisty …"

"…kteří pošpinily programové ideály strany…"

Co se týče násilí, úkolem nejen pro komunisty, tak jako pro všechny pokrokové lidi, je minimalizovat na co nejnutnější společenskou mez okolo nás působící násilí. Ostatně vykořisťování člověka člověkem je součástí kapitalistického systému, tak jako třídní rozpory, a jde o násilí. Násilí o to zákeřnější, že je často skryto pod povrchem společenských vztahů, je dokonce společností přijímáno jako součást života ve společnosti.

Snad to tedy bylo bez whataboutismů, děkuji za podnět

Závěrem přeji hezký den, a čest práci, která si to zaslouží.

Michal Klusák

Předseda OV KSČM Praha 10