Komunistům jsou odpírána občanská práva na základě politických rozhodnutí?

04.07.2022

Otevřený dopis pro min. spravedlnosti JUDr. P. Blažka, PhD

.V Praze dne 29.6.2022

Vážený pane ministře.

Obracím se na Vás se žádosti o posouzení vzniklé situace a ve věci porušování ústavního práva. Současná politická uskupení v rámci jednotlivých radnic ovlivňují rozhodování o možnosti občanů účastnit se jednání OS jako přísedících. Záležitost na kterou tím Vás upozorňuji je volba přísedících pro OS Praha 10

Jsem již druhé volební období přísedící v trestním senátu OS Prahy 10 a jak napsala 

předsedkyně soudu JUDr. R. Veverková je s mojí prací spokojena a žádala ÚMČ Prahy 10 o potvrzení mandátu pro další čtyřleté období.

K tomu však nedošlo a to na základě jednání zastupitelstva kde koalice má více hlasů než opozice a tak i přes požadavek opozice doplnit mé jméno mezi projednávané občany nebylo doplněno.

Moje odbornost výborem, který připravoval podklady pro jednání zastupitelstva nebyla zpochybněna, ale dle vyjádření dnes již odvolané starostky R. Chmelové není možné aby u soudu rozhodovali komunisté. Toto prohlásila ještě před jednáním samotného návrhového výboru, který si jednotlivé přizvané občany pozval na jednání. Tomuto výboru předsedá Mgr. D. Satke (Piráti) a další členové koalice.

Výsledek byl předem jasný a i moje prohlášení na dotaz člena návrhového výboru zda jsem stále členem KSČM jsem odpověděla pravdivě ano a ještě doplnila, že jsem také křtěná katolička. Na některých tvářích účastníků to vyvolalo úsměv.

Ústavní právo na politický názor a na politickou organizovanost by nemělo být na újmu stát se přísedícím soudu.

V tomto případě se domnívám, že je mne odepíráno řádně se účastnit všech občanských práv v demokratickém státě na základě mé politické příslušnosti.

Tímto Vás žádám o prošetření uvedených skutečností a doufám, že tento podnět povede nejen k dalšímu šetření ,ale i zjednání nápravy.

Předem děkuji za odpověď.

Ing. Jana Čunátová