Konec levné práce!

18.10.2023

Spolu s dalšími komunisty jsme podpořili stávku, vyhlášenou Vysokoškolským odborovým svazem a iniciativou Hodina pravdy, která měla za cíl upozornit na problematiku fatálně podfinancovaných společensko-vědních a humanitních oborů na českých vysokých školách (a nejen jich). 

Podpořila jsem stávku a všechny požadavky, které na ní byly vzneseny coby doktorandka Fakulty humanitních studií UK, tedy s přímou zkušeností, kterou nedostatek financí přináší. Nejbolavějším místem je samozřejmě otázka mezd pedagogů, vědců a dalších akademických pracovníků v dotčených oborech. Doktorát je také práce, jak znělo na demonstraci a je proto nemožné, aby byl ohodnocen stipendiem ve výši kolem 10 tisíc korun měsíčně. Doktorandi pak musí mít druhé (někdy i třetí) zaměstnání, bojovat o granty a žijí proto v soustavné nejistotě, jak to s financemi bude za rok, za dva. Stejně jako je směšné, aby např. odborní asistenti po ukončení studia nastupovali s platem kolem 30 tisíc korun hrubého. V takovéto situaci jsou vysoké školy naprosto nekonkurenceschopné a ti nejlepší, kteří by měli vzdělávat budoucí generace vysokoškolských studentů odchází pracovat tam, kde dostanou dostatek peněz na důstojný život. 

 Zároveň je samozřejmě potřeba nezapomínat na to, že zejména společenské vědy a humanitní obory, mezi které patří mj. ekonomie, pedagogika, psychologie, sociologie, historie, jazykověda, filosofie atd., nesmí podléhat politizaci, jak dnes často vidíme. Věda a její výsledky musí sloužit obecnému zájmu a ne zájmovým skupinám.

- Petra Prokšanová