Lék není nahraditelný

02.07.2020

Už jste ve vaší lékárně zaznamenali podobnou odpověď na pro Vás (či Vaše blízké) chybějící  důležitý lék?

Ten pocit tísně, že se Váš nebo jejich zdravotní stav může kvůli chybějícímu léku zhoršit. A to často velmi bolestivě, se značným rizikem?! Já ano, a ani těm, kdo vykřikují o frontách na banány za minulého režimu to nepřeji. Že by ojedinělá náhoda? Ale kdeže, je nás daleko více. Daleko více těch, kteří často nedostanou potřebný lék. 

Stačí si pomocí následujícího odkazu:

https://www.sukl.cz/vypadky-leku?fbclid=IwAR2wlSCMmwD_BgSBcj8OmdjMdZFr_xjVB28t6N3Jf2ptvtii19yX7otJN8o

otevřít dialogové okno, zadat přesný název léku a být zděšen! Neboť v historii Vámi touženého léčebného přípravku najdete o mnoho více výpadků, než je náhodné období v dlouhém desetiletí bez problémů.

Volání mnoha hlasů měla vyslyšet novela zákona o léčivech.

Cituji: "S ohledem na nedostatky současné právní úpravy přichází ministerstvo s novelou, která významně napomůže k tomu, aby se pacient dostal k potřebnému léčivému přípravku, který mu byl předepsán.Téměř každý týden slyšíme o případech, kdy pacienti nemohou sehnat svůj lék. Aktivně proto tyto aktuální problémy řešíme a přicházíme s balíkem čtyř vzájemně provázaných opatření, která tyto výpadky omezí," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Tak jaká jsou ona opatření výrazně napomáhající ke zlepšení.

Prvním opatřením je zajištění mimořádné cesty, jak rychle zajistit náhradu léku, který má výpadek a je pro české pacienty zcela zásadní.

Druhé opatření má za cíl zásadně zamezit nekoordinovanému vývozu léčivých přípravků, které jsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění a vydávané na recept, mimo území ČR.

Třetí opatření pak zajistí, že se léky, které již někde v distribučním řetězci jsou, zaručeným způsobem dostanou do lékáren.

Čtvrté opatření, zaměřené na finanční dostupnost léčiv mířící na případy, kdy došlo k výpadku esenciálního léku, je spuštěn mechanismus na zajištění jeho dostupnosti nebo jeho plnohodnotné náhrady (viz první opatření).

Zní to velmi dobře. Koho pochválit?

Cituji: "Novela zákona byla na ministerstvu připravována v široké pracovní skupině, ve které byli zástupci všech profesních komor, České lékařské společnosti JEP, poskytovatelů (asociace nemocnic, lékáren aj.) a pacientských organizací. Výsledek je konsensem všech stran."

Snaha byla, což o to, ale co takhle zpětná kontrola provedených opatření ohledně dostupnosti léčiv? Jak, pane ministře, Vám svěřený resort jedná? Zvažoval vůbec někdo, jak podpořit rozvoj výrobních kapacit léků pro náš stát? Proinvestovat se z krize lze pokusem o velmi účelnou strategii v mnoha oblastech našeho národního hospodářství, včetně výroby léčiv.

Zpátky k novele.

Od přijetí novely už uběhlo mnoho měsíců, ale co její stav? V tuto chvíli ho mohu zhodnotit jen na základě nedostupnosti několika léků, byť pro početně nemalou skupinu obyvatelstva. Málo se k lepšímu změnilo! Samozřejmě se v rámci své "sociální bubliny" budu ptát, jak jsou na tom další lidé.

Pokud je chybějící předepsaný lék nahraditelný, je dobré se ptát, jestli náhrada není jen z důvodů nižší ceny pro pojišťovnu, či díky výhodně uzavřené smlouvě s dodavatelem. A tady to může být ještě velmi zajímavé, neboť zde je stále tolik příležitostí pro kapitalistickou šmelinu všeho druhu.

Závěrem bych rád dodal, milí čtenáři, prosím napište Vaši zkušenost pod status na našem facebooku, či do zprávy. Pojďme sdílet naše problémy v současném systému. Díky vzájemně propojenému úsilí budeme minimálně vědět více, takže budeme moci lépe bojovat za naše společné požadavky k politicky odpovědným osobám.

Děkuji za každý Váš podnět k tématu nedostatku léků, které nejsou nahraditelné.

Michal Klusák

Předseda OV KSČM Praze 10