Leninova vize (nejen) pro mladé

06.02.2022

Dnešní mladí se dožijí komunistické společnosti. Jsem si jist, že takto by dnes reagoval Lenin na otázku reportéra k reálnosti komunismu jako nového světového řádu. Proč? V současnosti jsou materiálně technické podmínky ve společnosti daleko příznivější a přímo vybízí k novému uspořádaní společnosti. Tak, jako by mohl poznamenat, kolik bahna se povedlo nahrnout vládnoucí buržoazii na jeho odkaz za vydatného přispění i těch, co se mnohde mnohdy nazývali pokračovateli jeho odkazu. Škoda, že dnešní pracující člověk má málo času na to se opravdově učit komunismu, který je ze své podstaty osvobozujícím světonázorem. Je to jak díky nedostatku volného času v důsledku pracovního vytížení, tak také díky odvádění jeho pozornosti na zástupná témata, či virtuální realitu, nahrazující u velké masy lidí jiné opium lidstva, a to náboženství jako nástroje vládnoucí třídy. Není se čemu divit, že dnes je díky panujícímu kapitalismu zásadně omezen vývoj pro všestrannou humanizaci společnosti i všestranný rozvoj člověka. Kapitalismus je doslova protikladem mít společné: mít půdu, továrny a především práci sloužící celé společnosti bez vykořisťovatelů a vykořisťovaných, ku prospěchu celé společnosti. V kapitalistické společnosti stále platí, jak řekl Lenin, že tato stará společnost je založená na zásadě, buď ty odíráš druhého, nebo ten druhý odírá tebe. Tato společnost je totiž založená na třídách. Pojem třídy Lenin vysvětluje geniálně jednoduše. Třídy jsou to, co jedné části společnosti dovoluje přisvojovat si práci části druhé. Není divu, že soukromé vlastnictví výrobních prostředků, tedy i zisk nadhodnoty z práce lidí, kteří mají jen vlastní pracovní sílu, je nám nyní předkládáno jako vysoce morální. Ti, co tomu aktivně oponují, jsou v lepším případě dehonestováni, či různě umlčeni. To, jakým způsobem se většinově v rámci dnešní výuky historie nakládá s informacemi nejen o Leninovi, je důkazem o urputné snaze udržet vykořisťovatele u moci. Buržoazní morálka podlamující schopnost neprivilegovaných se umět postavit za svá práva, je vštěpována jako ta správná, morální a pravdivá. Naproti tomu komunistická morálka je taková morálka, která slouží boji práva vykořisťovaných, která sjednocuje pracující proti jakémukoli vykořisťování. Chceme-li, aby se lidská společnost povznesla výše a aby práce byla osvobozena od vykořisťování, je nutná pro každého komunistu, který to myslí s komunismem vážně, jednotná solidární kázeň a uvědomělý boj vedoucí lidové masy k dalšímu historickému úspěchu.

Michal KLUSÁK, předseda OV KSČM Praha 10