Lepší je prevence než zákaz

09.02.2021

Je všeobecně prokázaným faktem, že naše výživa rozhoduje o riziku a závažnosti průběhu onemocnění covid -19.

Vyšší úmrtnost je spojována v případě tohoto onemocnění s nemocemi jako jsou obezita, diabetes anebo hypertenze.

Je prokázáno, že nízké hladiny vitaminu D téměř jistě zvyšují riziko závažnosti infekce, hospitalizace a úmrtí osob spojené s onemocněním COVID-19.

Příliš mnoho lidí má deficitní hladiny vitaminu D, která se v zimním období ještě snižuje a u některých skupin je toto snížení znatelně výraznější: obézní osoby, osoby s tmavou pletí (zvláště žijící ve velké vzdálenosti od rovníku) a obyvatelé pečovatelských domů. Stejné skupiny v současnosti čelí zvýšenému riziku spojenému s onemocněním COVID-19.

Kdysi deficit vitamínu D způsoboval nesmírně závažné onemocnění křivici, neboli rachitidu.

Křivice způsobuje těžké nevratné poškození a deformity kostry.

Před nástupem komunistů k moci bylo touto chorobou postižena značná část populace, především dětí.

Stojí za to připomenout, že v době vlády komunistů u nás byl intenzivně podáván tento vitamín ve formě rybího tuku, díky čemuž došlo k vymýcení křivice.

Dnes raději vláda nepustí děti do školy místo vytváření skutečně preventivních opatření již v době, kdy byla epidemie po první vlně na ústupu.

O podávání vitamínu D se zmiňovali již na jaře čínští vědci ve studiích, o kterých se minimálně informovalo se spíše zpochybňujícími závěry.

Nikoliv však v Německu.

Skupina vědců z přední německé univerzity v Heidelbergu na toto téma vypracovalo vědeckou studii. Tato studie byla dostupná již v září 2020, čili v době, kdy byl relativně ještě klid ohledně epidemie.

Mimo jiné vědecká studie univerzity v Heidelbergu prokázala značný rozdíl v počtu úmrtí při závažnějším průběhu onemocnění covid-19.

Tato studie prokázala souvislost mezi nedostatkem vitamínu D a závažností průběhu onemocnění COVID-19.

Pacienti s nedostatkem vitamínu D měli vyšší počet hospitalizací a vyžadovali více intenzivní kyslíkovou terapii i péči. Nedostatek vitamínu D byl spojen se 6krát vyšším rizikem závažného průběhu onemocnění a 15krát vyšším rizikem úmrtí!.

Je smutné a trestuhodné, že odpovědné osoby spojené s řízením státu tuto studii buď ignorovali, či nevyvodili odpovídající preventivní opatření.

Otázka totiž zní?

O kolik úmrtí na covid-19 ( či s ) by bylo méně při snaze o prevenci z hlediska výživy obyvatelstva?

A o kolik méně škod by naše ekonomika utrpěla, pokud by prevence nahrazovala o to intenzivněji zákazy?

Klusák Michal

Předseda OV KSČM Praha 10