Lež má krátké nohy aneb realita na radnici Prahy 10

09.12.2019

Lež má krátké nohy. To nás už učili naši rodičové, když jsme jako děti začaly chápat své okolí. Jinak je to v současné době u našich třicátníků. Časopisy ,,Praha 10 a Naše Praha 10" jsou toho svědci. Jeden říká, že současné vedení převzalo nedodělky v podobě investic - rekonstrukce školy v Olšinách (Stará škola), KD Eden, KD Barikádníků, neboť převzatých 1,3 miliardy z minulého volebního období na účtech nestačí ani na chod samotné radnice. V druhém časopisu se píše, že peníze se vydávají současným vedením na rozšiřování řídícího aparátu, zbytečnými úpravami interiéru (bar na 4. podlaží) sloužící potřebám současného vedení, které po svém zvolení ještě provádí personální čistku. Odbory a oddělení jsou doplňovány pracovníky bez odborné kvalifikace. Veřejná správa a její současný nárůst vztahující se k rozšířené působnosti mají za povinnost poskytovat občanům služby a je profesí. Nelze ji vykonávat bez vzdělání. Dokazují to současné výsledky práce a projevující se nedostatky v řízení obce. Neprůhlednost v nových zásadách při přidělování obecních bytů, zvyšování nájmů, řešení skutečného sociálního bydlení tolik proklamované opozicí v minulém volebním období, zrušení vozu tolik potřebného pro převoz nemocných a hendikepovaných občanů jsou toho důkazem. Kde však zůstaly předvolební sliby a heslo ,,Víme jak na to".
 
Již v roce 2014 dosáhla tvrdá opozice revokace usnesení, které se týkalo výstavby nové radnice. Na základě lživých údajů a pozdějším prohlášení některých opozičních stran v zastupitelstvu hláškami o tom, že výstavba by mněla stát 1 miliardu byla příprava zastavena. Z původního prověřeného propočtu měla stát výstavba nové Vlasty 750 milionů. Částka měla být ještě snížena o finance z prodeje stávajícího objektu radnice a pozemku. Proklamovaná opoziční miliarda však u občanů slavila ve volbách úspěch a zdravý rozum zůstal v ústraní. Je to jedno z negativ, které ovlivnily volby a KSČM tak přišla o dva mandáty.
Asbest ve stěnách budovy také nezahálí. Řešením havarijních oprav nastaly zásahy do této neblahé zdravotně závadné budovy (což již v minulosti vedlo k plánování nové výstavby) a vše se projevilo na zvýšeném onemocnění zaměstnanců rakovinou. V současné době a za současných podmínek v této budově i nadále však budou na zdraví poškozováni všichni. Nová výstavba je tedy nutná, což dochází i dnešnímu vedení.

Současný rozpočet radnice však neslouží k tomu, aby se něco vybudovalo, ale k tomu, aby radnice měla z čeho záplatovat své výstřelky v podobě separování vedení na čtvrtém podlaží. Dříve obě jednací místnosti na tomto poschodí sloužily výborům a komisím rady k jednání s občany. Dnes jsou výbory a komise neveřejné a občan má právo své připomínky sdělit jen na svolaném místním zastupitelstvu. Tam sice dostane možnost sdělit svůj požadavek, který není, i když je odborně podložen, vyslyšen. Takto si nové vedení představuje demokratické postupy k řešení oprávněných požadavků občanů.


Co dodat na závěr. Současná situace na Praze 10 není pro obyvatele této části nijak růžová. Svoje oprávněné požadavky budou moci uplatnit jen po nových volbách, kdy svým hlasem umožní opětný vstup do obvodního zastupitelstva členům KSČM. Víme, že na Praze 10 je silná základna členů KSČM a sympatizantů, kteří navrženým kandidátům svůj hlas dají. Občané vědí, že zastupitelé zvolení za KSČM nikdy neslibují, ale plní a podporují vše, co je dobré pro rozvoj obvodu Prahy 10.