Malátoviny čili obhajoba vražd

18.10.2019

Článek Petry Prokšanové k výročí bestiální vraždy štábního strážmístra Honzátka jedním z bratrů Mašínů, vyvolal ohlas v pravicových kruzích. Toto je naše reakce. Odkazy na články na konci textu.

Ti, kteří mají bratry Mašíny za vzor hrdinů a tváří se jako obránci liberální demokracie, tvrdí, že oni proti brutálnímu režimu tvrdě odpověděli ve jménu spravedlnosti. Píší o dceři Milady Horákové, synu Heliodora Píky a tisících dalších, kterým komunisté zničili život. V těchto souvislostech pak dvě děti úkladně zavražděného policisty Honzátka jsou, dle jakéhosi Štěpána Maláta, pseudoobránce liberální demokracie, čímsi jako nutným zlem. Myslím, že tento a mnozí další se neštítí jedinečnost a nenahraditelnost života člověka porovnávat mezi sebou a určovat, koho bylo právo žít a koho ne. Koho zabili Mašínové? Lidi, kteří konali ve jménu komunismu zlo nebo lidi, kteří byli běžnou součástí tehdejší společnosti? Omámené oběti podřezává statečný voják či zbabělá kreatura? Jakým právem brali život tito Kainové? Vražděn byl člověk, který se neprovinil na Horákové, neprovinil na Píkovi, a to už z pouhé logiky věci. Vždy pouze zástupná oběť, a to oběť nevinná. Kdo jsi Štěpáne Maláte, že hodnotíš hodnotu lidského života?

Myslím, že dost možná Tobě podobní byli těmi nejposlušnějšími vykonavateli tragédii života společnosti 50. let. Pro svůj osobní prospěch, pohodlnost. Vždyť dnes je tak jednoduché kopat do komunistů. Stát se příznivcem liberální demokracie, poslušného psíka rozpínavosti moci kapitálu. Kopat paradoxně opět do těch, kdo nepáchali zlo. Jeden antikomunista mi napsal, že hlásím-li se politicky ke komunismu, jsem vrah, zločinec a lidská kreatura. Já však nechci a nebudu oplácet tento nesmysl. Jsem ročník 1979... Naopak, kde a kdy se stal zločin ve jménu komunismu prohlašuji: "Je mi to nesmírně líto, že došlo ke zneužití humanistické myšlenky komunismu a doslova poklekám na kolena a prosím o odpuštění. Tak jako žádám spravedlnost pro oběti veškeré lidské zvůle, ve jménu jakýchkoliv ideologií." Vy všichni Malátové, kéž poznáte ubohost vašeho potlesku ziskuchtivým vrahům.

Michal Klusák, předseda OV KSČM Praha 10


Původní článek s. Prokšanové

https://www.halonoviny.cz/articles/view/52118296 

Reakce na něj na Forum 24

https://www.forum24.cz/soudruzce-z-komise-mladeze-kscm-se-dela-spatne-z-masinu/?fbclid=IwAR0tfpnEJ4Vf-s-T6_Q9lLtLHzduoFHnz1Coz4LvKeIVLbkQKLfjO1t_nwM