Máme právo bydlet!

12.03.2020

V nedávné době byla v Portugalsku uzákoněna státní garance práva bydlet. V Berlíně jsou díky nekompromisní snaze levice zastropovány nájmy. A jak u nás?

Právo na bydlení je garantováno v Listině základních práv a svobod, kterou se rádo mnoho "demokratů" ohání, ale skutek nikde. Jeden by řekl, že u mnoha z těchto "demokratů" ve skutečnosti hraje prim snaha o co největší zisk díky vlastnickým podílům v realitních kancelářích.

Neustále se zvyšují ceny bydlení a především jeho nedostupnost v řadě míst naší země pro lidi s běžným příjmem. Toto nelze dále tolerovat! Našim cílem je zapojit co nejširší vrstvy obyvatelstva do iniciativ ke změně. Máme nejen materiály k prosazení řešení, disponujeme řadou zkušených spolupracovníků na nejrůznější úrovni řízení.

Realita neschopnosti současných let.

Už v roce 2011 byla přijata státní koncepce bydlení, aktualizovaná 2016, avšak dodnes se neplní! Je prokázáno, že u 73% obyvatel jsou potíže s náklady na bydlení! Příčinou je, že bytové a nájemní domy v obecním majetku se téměř nestaví, což zásadně ovlivňuje trh s byty, neboť umožňuje nejrůznějším spekulantům zneužívat složité situace. Není náhodou, že existuje 651 937 neobydlených bytů. Mnoho z nich je pouhou investiční akvizicí. Musíme donutit politiky k uzákonění práva přechodného pobytu.

Vždyť v závažné bytové nouzi se nachází tisíce dětí a strmě stoupá počet seniorů na ubytovnách.

Máme k dispozici svědectví o naprosto strašidelných podmínkách "ubytování" v mnoha objektech.

Předražené pokoje, otřesné hygienické podmínky, obhospodařované ve snaze za každou cenu zhodnotit kapitál, lichva i sexuální zneužívání je součástí podmínek života tisíců lidí. Dost tomuto kapitalistickému peklu!

Co je třeba žádat od politiků. A co musí zástupci KSČM při prosazování zájmu většiny občanů učinit skutečností.

1. přímé veřejné investice do bydlení, nikoliv ubohé záplaty bytové krize v zemi.

2. násobné posílení limitů dotačních programů ze Státního fondu pro rozvoj bydlení

3. zlevněné úvěry a další podporované finanční produkty plus nepřímé (daňové úlevy, tvorba cen). Státní banka jako konkurenční protipól soukromých bank.

4. zákon o sjednávání nájemného, kde bude právně závazné ustanovení o místních nákladech na správu domů. Dále uzákonit ztrátu nájemního práva při spekulacích s fingovanými přechody nájmů.

5. investiční byty speciálně zdanit, v krajním případě rovnou vyvlastnit.

KSČM prosazuje vyčlenění až 25 miliard na podporu bydlení od státu ve veřejném vlastnictví - bez

účasti soukromých bank a developerů ve výstavbě, neboť bude levnější, kvalitnější a efektivnější pro většinu občanů ve společnosti.

Jedním z našich nástrojů musí být široce pojatá regulace v oblasti bydlení - od stavebního práva přes občanské a obchodní právo až po právní pojetí veřejného zájmu a veřejné podpory, symetricky chráněné nájemní smlouvy. Prioritou musí být nájemní smlouvy na dobu neurčitou.

Rozsah obecního bytového fondu je extrémně nízký a jsem přesvědčen, že vede v mnoha

případech k byrokratickému a korupčnímu kastování zájemců v působení bytových komisí.

Myslím, že doslova živou vodou do současného mrtvolného stavu je zahájení výstavby obecních a družstevních bytů. S tím souvisí nutné odstavení nejrůznějších lobbistů propojených s vlivnými politiky, kteří pro svůj špinavý zisk blokují mnohé pozitivní iniciativy. Veřejné blaho jako nástroj socialistického zřízení je nutné vnést do současného rozkládajícího se kapitalismu.

Je třeba zlikvidovat celé obsáhlé korupční prostředí, mezi policisty je řada skvělých lidí, kteří jsou současným panujícím systémem minimálně znechuceni. Využívejme toho. Sdílejme, spojujme se, překonávejme propasti starých předsudků a mýtů.

Stavět z veřejných prostředků znamená stavět si pro budoucnost. Cituji z materiálů pro ÚV KSČM:

a) Rehabilitovat družstevní bydlení. Touto formou je možné stavět byty pro mladé rodiny, ale i pro seniory. Nájemné včetně splátek úvěrů by nemělo převýšit 90 korun měsíčně z metru čtverečního. Odhad pro ČR - 10 000 bytů ročně. Žádoucí by byla i dotace cca 300 000 Kč na byt, která by se státu v každém roce ihned vrátila. Tím by se měsíční platba výrazně snížila.

· Prosadit, aby nepronajaté byty, které nebudou nabídnuty obci, byly zatíženy místním poplatkem a daní z majetku.

Myslím si, že je skutečnou tragedií, jak jsme manipulováni při volbách, tak aby nebyla prosazena možnost reálné změny pro lepší budoucnost většiny obyvatel. Navzdory tomu má KSČM stále dost lidí se snahou o obecné blaho a neprovázanost se starými korupčními strukturami v dnešní kapitalistické společnosti, což ostatně ukázala výborně postavená kandidátka ve volbách do EP.

Závěrem chci říci, že ještě žádná bitva se nevyhrála, když se vzdá a nám jde o lepší budoucnost lidí. Smrt kapitalismu a život pro socialismus!

Michal Klusák

Předseda OV KSČM Praha 10