Máme právo být nemocní?

10.02.2019

My, pracují, jsme dnes nuceni brát si dovolenou, nemoci nejrůznějším způsobem přecházet, abychom nebyli na našich příjmech podstatně ochuzeni. Prostě díky ekonomické situaci republiky, kdy zisky končí z podstatné části v kapsách těch, kdo žijí z práce ostatních, si pracující nemohou dovolit jít marodit. 

Přitom právo být nemocný je u nás zakotveno v Listině základních práv a svobod (dále jen LZPS). Již článek 6 LZPS v odstavci 1 uvádí, že "Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením." Článek 2: "Nikdo nesmí být zbaven života". Dle našeho názoru jsou den co den nemajetní nemocní postupně zbavováni života díky tomu, že si nemohou dovolit zaplatit "nadstandard". V článku 29 se uvádí v odstavci 1: "Ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky". V praxi nedostatečně prováděno, neboť to ve výsledku ukrojí ze zisku zaměstnavatele a myslíme si, že stát vedený pravicovou bandou rétoru těžko bude efektivně tento článek uplatňovat. V článku 31 se uvádí "Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon".

Jak nám funguje v našem životě zákon o veřejném zdravotním pojištění? V době socialismu bylo naše zdravotnictví na světové úrovni a bylo skutečně bezplatné. Dnes je velký problém neustálé snižování počtu zdravotních lůžek, dále změna části z nich na takzvaná sociální lůžka. A to je skutečná obludnost, neboť tato lůžka jsou nedostatečně proplácena pojišťovnami, lidé bez vlastních finančních prostředků, či pomoci příbuzných jsou bez jakékoliv možnosti zlepšit jejich zdravotní stav. Ožehavé téma byly poplatky u lékaře, kdy se nám povedlo vybojovat, že se dnes platí jen o víkendu. Jeden z problémů je i doplatek za léky. Každá lékárna má jiné marže a každá pojišťovna platí lékárně za léky jinou částku. Dříve byla dostupná lékařská péče na celém území státu. Dnes čelíme kritické situaci, kdy dochází k odlivu našich lékařů za lépe placenou prací na západ a k nám přichází z východu, především Ukrajiny, často nedostatečně kvalifikovaní lékaři, neboť tam je situace ještě strašidelnější. Pamětníci pamatují lékařské umístěnky po roce 1945. Ono, upřímně řečeno, chybí málo k tomu, aby je byli nuceni zavádět znova, zejména do pohraničí a na vesnice. Systém zdravotnictví je finančně podhodnocen a soustavně likvidován. Podle vládních politiků za posledních 30 let vesměs (ať nekřivdíme některým čestným výjimkám ) je ale toto cesta ke zlepšení zdravotní péče a dostupnosti. Navíc prý podle nich nejsou porušovány výše citované články LZPS. Tvrdí, že zdraví je zboží, ne hodnota. A tomu my komunisté říkáme kategorické NE!

Chceme se zastavit u aktuálního problému dneška. Epidemie. Prý objektivní televize a rozhlas o tom mluví. Ten problém je daleko horší. Počet nakažených chřipkou a spalničkami je daleko vyšší než se oficiálně říká. Navíc, a to je daleko horší, se nám rozmáhá černý kašel a TBC. Tyto nemoci byly před listopadem 1989 vymýceny. Dnes díky fašistickému Petrovi z Ukrajiny je máme znovu u nás. Součást exportu levné pracovní síly pro růst bohatství několika vyvolených jsou lidé, kteří jsou v domovině v daleko horších podmínkách. Zde platí, nemáš na nemocnici, připrav si hrob. A o preventivním očkování zdarma můžou jen snít. Možná by se novodobý kolonizátoři naší země chtěli dopracovat k podobné efektivitě i u nás. Připomínáme, že na ministerstvu zdravotnictví se za téměř 30 let vystřídalo mnoho ministrů a každý měl svojí " tu správnou" koncepci. Ano, povedlo se rozbít zdravotnický systém, který fungoval velmi dobře a záviděl nám jej celý svět. Dnešní propaganda vám lže. Když se u nás měli vytvářet zdravotní pojišťovny, tak zástupci Rakouska, Německa a dalších zemí varovali naši vládu, aby pojišťoven bylo co nejméně. Udělejte maximálně dvě. Samozřejmě, jaký byl vývoj víme. Je veřejným tajemstvím, nač slouží dozorčí rady těchto institucí zdravotního pojištění.

Čeká nás ještě hodně práce na změně k lepšímu. KSČM společně s vámi to zvládne!