Marxismus vs. antikomunismus

12.09.2019

Svět chce být klamán? Mají nás ovládat lži, za kterými je strach privilegovaných o vlastní moc? Je v pořádku, že člověk si podrobuje další lidi? Pokud odpovíte na tyto otázky vždy jasné ano, pak je zcela zbytečné, aby jste četli dál. Vaše osobnost je buď natolik totalitně narušená nebo jste psychopat. Je tolik vnucených lží do vědomí lidí o marxismu a o komunistickém hnutí, že nás to přímo vybízí uvést věci na pravou míru. Zvolili jsme metodu otázka - antikomunistická odpověď - skutečnost. Téma je obsáhlé, proto po zhodnocení dalších diskuzí případně rádi doplníme.

Mrtvý komunista - dobrý komunista. A je po problému?

Antikomuniste: "Jistě, řešení vedoucí ke pravé svobodě. Lidé si konečně uvědomí, že jen jejich vlastní úspěch a schopnosti řeší jejich problémy."

Skutečnost: Komunismus jako hnutí vzniklo jako reakce těch nejutlačovanějších ve společnosti. Dokud bude mít společnost třídní strukturu, tak budou existovat ti, kdo se nadřazují a ti kdo se podřizují. Odstraněním třeba všech komunistů neodstraníte příčinu. Na jejich místa nastoupí další. Neboť jsou celé ohromné skupiny obyvatelstva, kde často jedinec se schopnostmi genia se neprosadí do moci úzké elity, neboť vlastní bytí se stává okovy budoucnosti. Pohádku o seberealizaci nejčastěji používají ti, kdo pochází ze zajištěných podmínek, či hůře, kde platí, já na bráchu, brácha na mne. Či-li korupce a klientismus po všech směrech bytí kvete.

Hlásají komunisté třídní boj, chtějí vnést nenávist mezi úspěšné a neúspěšné?

Antikomunisté: "Komunismus je o třídním boji a o nenávisti k úspěšným." V této otázce rádi argumentují vyslovenými deformacemi související s historickým vývojem hnutí jako celku.

Skutečnost: Marx, Engels, Lenin a další skutečně marxisté nikdy něco takového netvrdili. Jejich jasný postoj je, že je třeba odstranit třídní nenávist, třídní boj, vznikem beztřídní společnosti. Bohužel to, jak toho dosáhnout si mnozí vyložili po svém, a to často zločinným způsobem. Souvisí to i s naším vnitřním světem poznamenaným naším bytím. Vědomí možnosti míti moc je jako mít prsten, který vládne všem. Je velmi obtížné to unést. Proto snahou skutečně poctivých komunistů je aplikování co možná skutečně nejširší demokracie do společnosti a odstranění těch utlačovatelských prvků ubíjející lidskou svobodu a důstojnost.

Komunisté chtějí vrátit staré pořádky za doby jejich vlády?

Antikomunisté: "Jistě, jsou to od přírody zločinci, co komunista, to vrah... Nikdy se nepoučí, vždyť ta jejich ideologie je zločinná!

Skutečnost: Začněme od konce. Řeči o zločinné ideologii vedou ti, kdo nikdy nečetli Marxe, Engelse, či Lenina ve více dílech. Pak by totiž něco takového nemohli říci. Pokud nejde o lháře a jinak deformované lidské bytosti. Odkaz klasiků marxismu je skutečně přebohatý, a plný soucitu s člověkem, touhou změnit svět k lepšímu. Co komunista, to vrah? To je jako, kdyby v naší rodině byl příbuzný vrah, násilník, prostě lotr, a tak i všichni další členové byli označeni za tak stejné. Ač jsou to lidé, kteří se snaží být prospěšní nejen pro sebe, své blízké, ale předevšim pro lepší život celé společnosti.

Komunistické hnutí budoucnosti je především naplněním socialismu nového věku pro skutečně hodnotný život většiny ve společnosti k osvobození od nejrůznějších skrytých, či otevřených tyranií. Jde nám o skutečnou říši svobody a pozvednutí lidství v nás všech.

Michal Klusák

Předseda OV KSČM Praha 10