Mezinárodní federace odbojářů k Lidicím

17.06.2022

FIR: Lidice zůstanou navždy v paměti! Před 80 lety je zničily Wehrmacht, policejní jednotky a SS

Lidice, jméno tohoto místa je celosvětově synonymem pro německé fašistické barbarství proti českému lidu. Dělnická vesnička nedaleko Prahy se stala cílem pomsty okupačního režimu před 80 lety, 9.-10. června 1942. Po úspěšném atentátu na Obergruppenführera SS a generála policie Reinharda Heydricha, zvaného "kat" v Říšském protektorátu Böhmen und Mähren, bylo v Berlíně rozhodnuto o následujícím "nápravném opatření":

1. všichni dospělí muži mají být zastřeleni,
2. všechny ženy mají být odsunuty do koncentračního tábora,
3. děti mají být shromážděny a, "nemohou-li být uvězněny", dány do rodin SS v Říši. Zbývající mají být dány k jinému vzdělání,
4. vesnice má být vypálena a srovnána se zemí.

Tento trestní příkaz byl odůvodněn tvrzením, že atentátníci měli v této vesnici své příznivce. Tento zločin spáchaly společně jednotky SS, Schutzpolizei a Wehrmachtu. 173 mužů bylo zastřeleno, 198 žen a 98 dětí bylo deportováno. Většina z nich byla zavražděna v koncentračním táboře Chelmno. 93 domů bylo vypáleno poté, co byl movitý majetek a hospodářská zvířata předtím vypleněny ve prospěch Německé říše. Byrokraticky správně, všechna opatření k vyhlazení byla zapsána. Vesnice s názvem Lidice už neměla existovat. O dva týdny později německé jednotky zavraždily více než 30 mužů v Ležákách, asi sto kilometrů východně od Prahy.

Zprávy o těchto zločinech se rozšířily po celém světě. Spontánně se místa v USA, dokonce i na Kubě a v Brazílii, rozhodla přejmenovat na Lidice. Americký prezident Franklin D. Roosewelt prohlásil: "Název Lidice nám bude věčnou připomínkou toho, že nacistické násilí nemůže zničit lásku ke svobodě ani odvahu ji bránit." Tato slova zaslal obci Stern Parks Garden (Illinois) u příležitosti jejího přejmenování.

Ve Velké Británii vzniklo již v roce 1942 mezinárodní hnutí "Lidice budou žít", které na jedné straně chtělo uchovat vzpomínku na tento zločin při životě a na druhé straně pracovat na obnově obce po rozbití německého fašismu. Pravděpodobně jednou z nejemotivnějších událostí byla Lidická manifestace 12. března 1944 ve zbořené katedrále Coventry, města, které se stalo synonymem německých náletů na britská města a civilisty ("coventrysieren" - koventryzace). Britské odbory vybíraly peníze, které po osvobození v roce 1947 dali skotští horníci československým odborům na obnovu obce. Na počátku 50. let tak byla na okraji historického území postavena nová obec Lidice. Jako vzpomínkové místo byla v roce 1955 vytvořena růžová zahrada, která existuje dodnes.

Zůstává právním skandálem, že nebyl zahájen jediný proces proti osobám odpovědným za masakr a podílejícím se na něm. Údajně se nepodařilo žádného pachatele přímo identifikovat. Příslušný policejní prapor nebyl vůbec vyšetřován.

Vypořádat se s pamětí na tomto místě se zdá být dodnes složité. Poté, co se na počátku 90. let zdálo, že se památník stal "obětí politických změn", je nyní Ministerstvo kultury ČR adekvátně vybaveno. Dary a granty přispěly k dokončení působivé sochy Marie Uchytilové pro děti Lidic. Historicko-politické spory však vedly k rezignaci tehdejšího ředitele v roce 2020.

Pro FIR jsou a zůstávají Lidice významným pamětním místem, kde je třeba jasně zdůraznit: Za tento masakr nebyl odpovědný antifašistický odboj, ale fašistická okupační politika. Nepřijmeme žádnou relativizaci fašistických zločinů a/nebo rehabilitaci fašistických kolaborantů!

Mezinárodní federace odbojářů (ve světě známá pod francouzskou zkratkou FIR) - sdružení antifašistů je zastřešující organizací federací bývalých odbojářů, partyzánů, členů protihitlerovské koalice, pronásledovaných nacistickým režimem a antifašisty dnešních generací z více než dvaceti zemí Evropy a Izraele. (Pozn. překl.)

Zdroj: www.ftucentral.org (Světová odborová federace 10. června 2022)

Překlad Vladimír Sedláček