Můj pohled na demokracii

03.09.2022

Pokaždé, když se mluví o demokracii v médiích, uvědomuji si, jak zrádně jsme obelháváni. 

Skutečná demokracie je podle mne založená na garanci rovnosti lidských práv pro všechny stejně. 

A především stát je povinován být garantem spravedlivého a důsledného naplňování. 

Zde nestačí mít tato práva jen na papíře, ale především možnosti uplatnit tato práva v reálném životě. Týká se to nejen jednotlivců, ale celé společnosti. »Skutečná demokracie je totiž založená na principech morálních hodnot, úctě k životu a lidské důstojnosti. To z nás dělá člověka člověkem. Jádrem morálních hodnot je naše i společenské svědomí. Měřítkem, pak osobní a společenská odpovědnost. Hranice určuje co největší blízkost pravdy a zcela jasně vykreslený status svobody všech, určených většinovou společností na základě rovných potřeb i postavení. Formu morálních hodnot určuje kulturní a morální vyspělost. A když k tomu přidáme odvahu a uvědomělost ve smyslu toho, že nad osobní zájmy se klade zájem společnosti. Mohli bychom hovořit o tom, že jsme opravdu blízko skutečné demokracii.

 Ale žijeme v kapitalismu, kde žebříček hodnot je systematicky nastaven ne na morálce, ale na čistém a dravém materiálním pojetí zejména osobních hodnot. Když vezmu ty nejzákladnější konce obou stran, tak jedni kladou na přední příčku svých hodnot efektivní zisk, a tím mít moc nad ostatními, a druzí na zajištění svých nejzákladnějších existenčních potřeb. Tady však jsou morální hodnoty vytěsněny na příčky někde na spodek hodnotového žebříčku, pokud vůbec. Ale to přece nemá nic společného s demokracií a svobodou! Je to systém založený na principech zvířecího potravinového řetězce, kde ten, kdo urve větší sousto peněz a to jakýmkoli způsobem, ten má tu výsadu mocného a je mu dovoleno žít na úkor ostatních. Navíc to je systém založený přímo na antagonistických vztazích a to je zcela jasně v přímém rozporu s demokracií. 

Tímto způsobem je demokracie přímo popírána. 

Demokracie není o tom, že můžu vykřikovat a dělat, co chci a kdy se nám to hodí, jak nám mnozí neustále lživě namlouvají. Jak jsem již zmínil, demokracie, pokud je demokracií, je založena na slušnosti, úctě jednoho k druhému, vzájemné pomoci, rovnosti, pokrokové cestě vpřed směrem k lepšímu člověku. A i když takoví nejsme a třeba ani nebudeme, naší povinností je se tomuto vzoru morálního hodnotového žebříčku přiblížit co nejvíc! Tak se tedy táži: 

Žijeme v demokracii? 

Za mě zní odpověď: »To, v čem žijeme, se za demokracii pouze pokrytecky vydává! Je to autokracie.«

 Roman Blaško