Navzdory současné "spravedlnosti"

04.06.2019

Jak dlouho nás bude bavit poslouchat najaté loutky, herce s životem milionáře, profesionální ukolébače davů, manipulátory za možnost mít trochu moci?

Jeden z mnoha příkladů - fraška okolo justice. Desítky tisíc občanů se stávají obětí zmařených životů v bídě a utrpení chyb justice a davy místo toho blázní za těmi, kdo lžou ve jménu pravdy. Úmyslně se vytváří hon na jednotlivce v dílčích místech, místo aby celá hrůza systému justice byla nekompromisně odhalena, padni komu padni. Stát každý rok vyplácí miliony korun náhrad škod díky hlubokým systémovým pochybením. Justice a spravedlnost je společenskou nadstavbou vládnoucímu kapitalismu. Kapitalismus nedokáže zvládnout změnu k lepšímu, neboť je postaven na penězích, na nenasytné pažravé touze mít co nejvíce pro sebe. Lze se divit, že někteři státní zástupci bydlí v bytech za nájemné pro chudé? Vůbec ne! Systém jim to umožňuje! 

Jak dlouho my žijící od výplaty k výplatě budeme čekat na spravedlnost! Zdarma ani soud si nemůžeme dovolit v tolika případech nespravedlnosti nad námi. Jsme však záměrně v roli pasivně čekajících na milodary. Nebo na smrt, to je vlastně totéž. Náš život není realizován pro sevření v kleštích mizerného systému pro několik vyvolených?! 

Bojujme za změnu, dokud máme ještě něco málo sil. A prvním krokem je pomoc KSČM se stát vašim skutečným zástupcem. Navzdory těm, kdo se tváří jako komunisté, avšak škodí, chtějí jen prospěch, moc. Právě s vámi dokážeme z KSČM udělat skutečně efektivní sílu, sloužící zájmům neprivilegovaných, utlačovaných a zbídačených. Komunista i díky vám půjde příkladem. 

Napište nám, podělte se o vaše problémy nejen s justicí. Neslibujeme, že je hned vyřešíme. Říkáme ale, že společně budeme daleko silnější pro řešení. To my, právě my s vámi, které současný systém utlačuje tak jako nás, máme moc největší. Oni se bojí o svá koryta, o život v luxusu na úkor nás. Řešení známe a zvítězí. Pro život v zítřku je život v socialismu naprosto nezbytný!


Michal Klusák

Předseda OV KSČM Praha 10