Nebudeme otroci ve vlastní zemi!

18.06.2019

Pracovat bez nároku na mzdu málokdo by chtěl. Návrat do dávné minulosti na pozici otroka, už vůbec. Máme zaručenou svobodu, práva i povinnosti. Jsme v zemi, kde je demokracie skloňována ve všech pádech. Jsme v zemi, která je součásti většího celku. A obávám se, že jsme v zemi, kde rozhodující podíl na rozhodování o majetku mají nadnárodní společnosti. Na společnosti ve vlastnictví státu je vyvíjen tlak k rozprodání. Často neschopní správci veřejného majetku, korupce. Zákony, které neřeší družstevní vlastnictví, natož samosprávné, v míře, které si zaslouží. Je daleko výhodnější být velká společnost než družstvo. Participace zaměstnanců je budoucností této země. Budoucností efektivního zhodnocení naší práce. Zatím je to ve prospěch nadnárodního kapitálu. Kolik by se dalo postavit nemocnic, škol i zábavních parků nejen pro děti z peněz odtékajících z naší země pryč. Jak uboze málo nám zbylo. Dokonce jednu z nejzákladnějších potravin, jakou jsou brambory, nedokážeme vypěstovat v úrovni soběstačnosti. Jsme závislí na moci i bezmoci zahraničního trhu. Na tom, která země kam obdrží dotace. Pomyslně jsme byli prodáni za pár stříbrných. Jen nám nedávají jako kdysi břevna, okovy, řetězy. Dnes jsou prostředky k ovládání druhých lidi více skrytý pod povrchem. Jako komár či klíště. Nejdříve místo znecitliví, pak bere to, co mu nepatří. Naše práce je krví celé společnosti, životem a budoucností. Přišel čas si vzít to, co nám náleží. Čeká nás mnoho etap postupného osamostatňování k lepší budoucnosti. První je nutnost založení státní komerční banky s mnohamiliardovým kapitálem s odpovídající veřejnou kontrolou. Zisky z hypoték a z komerčních i spotřebitelských úvěrů budou díky státní bance sloužit pro rozvoj veřejné sféry, výstavbu bytů... Protlačíme zákony podporující lidové vlastnictví. Družstevnictví a participace zaměstnanců se stane skutečnou konkurencí na trhu oproti vlastnictví kapitálu. Daňové zákony optimalizujeme a zafixujeme bez dalších škodlivých změn na dobu delší jak 10 let . Připravíme naší zemi na klimatické změny v budoucnosti. Vyhnout se válce o vodu. Je toho daleko více, co je potřeba udělat. To nejdůležitější je ale vaše podpora nás komunistů pro začátek. Bez té naší zemi nedokážeme zachránit.


Michal Klusák

předseda OV KSČM Praha 10