Nejen o katastrofální situaci projektu " Nová Palmovka"

21.12.2021

Zastupitelstvo hlavního města Prahy na svém zasedání 16. 12. 2021 řešilo také katastrofální situaci kolem projektu "Nová Palmovka", jehož výsledkem měl být vznik víceúčelové budovy, ve které kromě nového sídla radnice městské části Praha 8 měly být také prostory pro komerční a sportovní využití. 

Záměr spočíval na investici prostředků získaných městskou částí Praha 8 z prodeje bytů a jejich budoucího zhodnocení z pronájmu v takto nově vzniklých prostorách. Stavba získala stavební povolení v lednu 2014, ale již v průběhu ledna a února 2015 došlo mezi smluvními stranami (v té době se jednalo o Centrum Palmovka na straně objednatele a Metrostav Alfa na straně poskytovatele) ke sporu. Výsledkem je, že byly proinvestovány stovky milionů korun a budova není dodnes dostavěná. 

Radnici Prahy 8, jež obhospodařuje na 100 tisíc obyvatel své městské části, také hrozila insolvence, pokud by jí hlavní město Praha neodpustilo odvod ve výši 244 milionu korun za nedodržení rozpočtové kázně při nakládání s účelovou dotací od magistrátu.

Aquacentrum Letňany Lagoon

Nárůst cen energií pocítí vedle domácností a firem také sportovní zařízení. Zastupitelé zmínili případ Aquacentra Lagoon, které hlásí problémy jak v souvislosti se sníženou návštěvností vlivem epidemie covid-19, tak také v souvislosti s nárůstem cen energií.

 Hrozí, že se tak sportovní vyžití stane ještě dražším koníčkem, než je nyní. 

Co se týká elektrické energie, je situace o to paradoxnější, že Česká republika patří stále mezi čisté vývozce elektřiny. Její obchodování na mezinárodních trzích, ale zvyšuje cenu i pro nás, o emisních povolenkách nemluvě.

Bytová situace v Praze

 Na jednání zastupitelstva byl konstatován neutěšený stav v bytové otázce. 

Pro rok 2022 je v rozpočtu Prahy vyčleněno z Fondu rozvoje dostupného bydlení na území HMP necelých 200 mil. korun. Podpora družstevního bydlení je v rozpočtu Prahy na rok 2022 předpokládána částkou 30 mil. korun. O zoufalosti situace na poli bytové politiky svědčí komentář 1. náměstka primátora Doc. Hlaváčka, který jako jednu z možných forem podpory dostupnosti bydlení zmínil cestu dorovnávání nájmu soukromým developerům (i soukromý developeři začínají uvažovat o poskytování nájemního bydlení).

Při sledování jednání zastupitelstva a v kontextu výše uvedeného se opakovaně vtírá dojem, že pravicovým politikům chybí v jejich konání jeden důležitý nástroj, a sice plánované národní hospodářství, které by bylo sto zajistit zdroje a vize pro dlouhodobý plynulý rozvoj nejenom Prahy, ale celé republiky a to v zájmu většiny společnosti. V tomto kontextu se jeví jako nemístný (mírně řečeno) vtip Doc. Hlaváčka na adresu JUDr. Gustáva Husáka, v němž našeho bývalého prezidenta označil za bezvýznamného. 

Myslím, že budoucnost ještě ukáže kdo, a proč byl, anebo nebyl významný.

 Petr Vlček

člen VV KV KSČM Praha