Nejen učitel národů!

27.03.2019

Chceme v prvé řadě připomenout při výročí narození J. A. Komenského, že v temném čase útlaku našeho národa v době pobělohorské byl velkým bojovníkem za osvobození naší vlasti. To vše navzdory nemalým osobním obětem a rodinným útrapám, navzdory pohaně ze strany vládnoucích katolických kruhů, navzdory kruté třicetileté válce. Nikdy nezradil lásku k vlasti pro momentální prospěch. A to v jeho 49 letech o něj jevily zájem nejen přední šlechtické rody, ale i mocný kardinál Richelieu. 

Díky tvorbě neobyčejně bohatého a rozmanitého díla, jehož velmi důležitou součástí jsou učebnice, metodologické a jazykovědné studie tak plným právem získává čestný titul učitele národů. Schola ludus, česky Škola hrou, je spis charakteristický pro jeho učitelskou práci. 

Komenského velkolepé dílo Obecná porada o nápravě věcí lidských přesahuje svojí myšlenkovou bohatostí tehdejší dobu v řádu staletí. A je stále inspirující i pro dnešek. Vždyť právě o obecnou nápravu věcí lidských KSČM jako strana usiluje především.


Michal Klusák, předseda OV KSČM Praha 10