"Oslavy" 17. listopadu

22.11.2018

Být 17. 11. na jediné protisystémové demonstraci v Praze, to jsme si prostě nemohli nechat ujít. Na náměstí Republiky se sešla řada mladých i starších lidí odhodlaných ukázat na zvrácenosti
současné kapitalistické společnosti. Hesla proti neschopnosti řešit situaci více jak 800000 předlužených lidí, či systémově řešit nejzákladnější lidské právo, a to bydlení, jsou jen malým výčtem spravedlivého protestu. 

Po vyslechnutí vystoupení, které bylo skvěle genderově vyvážené, jsme se dali na pochod Prahou. Prošlo se přes Václavské náměstí k první cílové zastávce, a tím bylo velvyslanectví Vatikánu. Zde bylo pro mnohé překvapivé vystoupení mladých levicových křesťanů ke kritice jednání církve. Mimo jiné naprostý rozpor mezi tím co církev ústy papeže sděluje k boji za odstranění nerovnosti, oproti tomu postoj České katolické církve k církevním restitucím a hromadění majetku na úkor nás neprivilegovaných. A to v sousedním Polsku je ještě složitější situace, neboť tam je katolická církev daleko mocenský aktivnější ve vztahu ke světské politice.

Od velvyslanectví se šlo k Národní třídě, která byla zčásti uzavřena pro akty zapalování svíček apod. Náš protest se pro mě alespoň symbolicky stal jednou velkou živou hořící svíci za statisíce různě trápených lidí v této společnosti. Byť odsunutou až za obchodní centrum na Národní třídě. Na tomto posledním zastavení jsme si vyslechli anglicky mluvený projev, s následným českým překladem, který byl určitým výrazem mezinárodní sounáležitosti nás neprivilegovaných napříč jazyky a rasovými skupinami.

Závěrem se pořadatele vyznamenali chutnou veganskou gulášovou polévkou, a všichni jsme se pokojně rozešli. Někteří z nás pokračovali volnou debatou na dalším místě. Povedená akce a velká pochvala pořadatelům. 


https://www.facebook.com/events/1165514536920073/