Osvobození Brna 1945

26.04.2020

V době, kdy došlo k hanebnému znevažování odkazu Osvobození naší vlasti nejen u nás v Praze, bych rád připomněl velikou a radostnou událost.

A tím bylo osvobození Brna sovětskými vojsky od nacistických okupantů.

Dál již text převzatý z internetové historické encyklopedie Brna.

Na úsvitu 26. dubna 1945 byla na již osvobozených brněnských předměstích připravena sovětská vojska 2. ukrajinského frontu maršála Rodiona Jakovleviče Malinovského k závěrečnému úderu na vnitřní město.Přímá zteč začala po dělostřelecké přípravě v 8 hodin ráno. 18. gardový střelecký sbor postupoval ve třech směrech: z Obřan a Maloměřic (109. divize), z Juliánova a Židenic (317. divize) a 243. divize útočila od Starého Brna ke Kamennému mlýnu podél pravého břehu Svratky.
Pěší jednotky podporovala 6. gardová tanková armáda, přičemž 2. gardový mechanizovaný sbor vyrazil od Husovic do Králova Pole, obrněnce 9. gardového mechanizovaného sboru měly z postavení na Křenové ulici proniknout na Žlutý kopec. Od nádraží po Lužánky směrem na Veveří a Konečného náměstí se probíjel 5. gardový tankový sbor.
Pod soustředěným náporem tanků a pěchoty nemohla německá obrana dlouho odolávat.V 10.30 hodin zavlála na budově Zemského úřadu na Žerotínově náměstí československá vlajka, kolem poledne se vzdala asi pětisetčlenná posádka hradu Špilberk a první sovětské tanky dojely až pod Kraví horu. Do večera 26. dubna se podařilo osvobodit celé Brno s výjimkou severní části Medlánek, Řečkovic, Mokré Hory, Kníniček a Soběšic.Zpráva o osvobození jihomoravské metropole zazněla ještě téhož dne ve vysílání moskevského rozhlasu. Na počest vítězů a osvobozeného města bylo 26. dubna 1945 ve 21 hodin vypáleno v Moskvě 20 salv z 224 děl.

S úctou a vděčností za Osvobození

Michal Klusák

Předseda OV KSČM Praha 10