Otroctví v ČR?

24.08.2020

Ke včerejšímu mezinárodnímu dni památky obchodu z otroky si stojí  za to připomenout, jak v současném ČR si dokážeme poradit z moderním otroctvím. A je to docela bída.

Je snadné se stát obětí. Bohužel.

Nejčastěji tak, že se dostanete do dluhové pasti! Je smutným faktem, že v ČR působí mnoho lichvářů, kteří se neštítí vymáhat z vás dluhy hrozbou a brutálním násilí.

 Často mají "střechu" , konexe a ochranu. Jejich taktika je jednoduchá.

Cituji ze článku z i.dnes. V chudých lokalitách je často místní lichvář. Vydělává na chudých příbuzných. Pronajímá vám byt, půjčí vám. Snažíte se snížit rostoucí úrok. Nutí vás pro něj šlapat a krást. Takové oblasti bývají často v pohraničí, ale i v Praze ...

Dají vám malou půjčku, poté vám ji však navýší na několikanásobek. Máme běžně klienty, kteří si půjčili deset tisíc a nyní mají půlmilionový dluh. Ten člověk na vás má páku, nejste schopen mu vyhovět. Tak plníte cokoliv, co vymyslí. Jste jeho otrokem...

Podle Globálního indexu otroctví je v České republice bylo v roce 2019 přes 30 000 novodobých otroků. Pachatelé je využívají hlavně na sezónní práce nebo ve stavebnictví. V celkovém žebříčku se tak Česko umístilo na 108. ze 167 míst.

V tomto indexu podle mého není vůbec zahrnuta lichvářská forma vykořisťování. Propracovaný systém zneužívání sociálních dávek je především o tom, že díky dluhům drží pobírající dávek v pasti.

Skutečný počet zotročených lidí bude několikanásobně vyšší!

Proč?

Moderní otroctví se oproti starému liší v tom, že už nejde převážně o "vlastnictví" jiných lidí, ale o totální kontrolu a využívání někým jiným, aniž by oběť mohla odejít.

Pojďme se podívat, jak náš stát vnímají ti, kteří na tyto problémy upozorňují na mezinárodní úrovni.

Globální protiotrokářská iniciativa ohodnotila reakci české vlády jako BBB (žebříček má deset úrovní od AAA po D). To obecně znamená, že Česko sice přijalo kompletní opatření proti modernímu otroctví, ale přesto může docházet ke kriminalizaci nebo deportaci obětí otroctví.

Myslím si, že právní systém současné kapitalistické České republiky spojený se slabou vymahatelnosti práva dovoluje těmto novodobým otrokářům působit s minimem strachu z případného odhalení a trestně právní odpovědnosti. Řešení?

Zbavme se lichvářů, zbavme se novodobých otrokářů tím, že zlomíme jejich finanční moc. Najděme institucionalizovaný způsob ochrany dlužníku před věřiteli z šedé a černé zóny. Je třeba odstranit korupční podhoubí, využít všech silových prostředků, kterými stát disponuje.  Nedělám si iluze, že současný kapitalistický stát to dokáže tak, jak je třeba.

Avšak řešit je to nutností. Teď jsou to jiní, kdo jsou otroky, příště se to může týkat kohokoliv osobně, pokud to vzdáme!

Michal Klusák

Předseda OV KSČM Praha 10