Pandemie a my

24.03.2020

Stejnou silou, jako se světem šíří pandemie Covid-19, stejnou silou je i následována průvodními jevy: obrovskou solidaritou, ale i neobyčejnou ubohostí.

Ohromné a úžasné projevy solidarity jsou vidět na každém kroku. Ať už se jedná o vděčnost za obrovské nasazení lékařského a zdravotnického personálu, i ostatních složek Integrovaného záchranného systému, ale i o projevy solidarity mezi občany projevující se v různých formách. Třeba domácím šitím roušek a jejich distribuce mezi spoluobčany bez nároku na odměnu, pomoc lidem nemohoucím nebo těm v karanténě s nákupy a jejich donáškou, bezplatné zajištění občerstvení ze strany vietnamských prodejců příslušníkům IZS a mnoho dalších příkladů. V neposlední řadě je potřeba uvést i dobrovolnou práci odsouzených v nápravných zařízeních při šití roušek a výrobě dalších ochranných prostředků. Prostě příkladů nádherné lidské solidarity bychom každý mohli uvést bezpočet ze svého okolí.

Ale tak, jak současná situace dokázala probudit v lidech to dobré, nezapomněla ani zloba svou cestu na povrch. A to, že se tak děje v době vyhlášení stavu nouze, je o to ubožejší. Tím zlem mám na mysli útoky opozičních pravicových stran proti prezidentovi, vládnoucí koalici a některým opatřením provázejícím současnou situaci a i nedostatkům a chybám, které se při řešení takto závažné a výjimečné situace musí zákonitě vyskytnout. Je nutné si uvědomit, jak závažná situace nastala. Její ekonomické dopady se zatím odhadují, ale stačí se podívat kolik provozů zatím zastavilo výrobu a na jakou dobu. Obrovské škody budou v sektoru turistiky, pohostinství, služeb apod. Kolik dalších problémů současný stav ještě přinese, je otázka, např. podle předběžných odhadů otevřou školy až další školní rok a to váže řadu lidí zůstat se svými dětmi doma.

A jak už jsem uvedl, v této situaci začaly, po chvilce klidu, útoky ze strany pravicových opozičních stran. Pokud se někdo domnívá, že se jedná z jejich strany o snahu pomoci napravit případné chyby a pomoci efektivně řešit nastalou situaci, pak je jeho předpoklad, mírně řečeno, naivní. Kdybych chtěl v jejich pozici přispět "svojí troškou do mlýna" tak to udělám formou návrhů, spoluprací na tvorbě opatření, působením na své sympatizanty, ale ne ubohými útoky. Pod konstruktivním přístupem opozice si představuji právě třeba účast KSČM na dodávce roušek z Vietnamu. Nelze ani pominout, i když to není úplně k základnímu tématu, že díky prezidentovi došlo ke zlepšení vztahů s Čínou, na kterých se dost neblaze podepsala činnost pražského primátora Hřiba. A výsledek? První "vlaštovky" už přistály na našich letištích.

Ale zpátky k důvodům těchto útokům. K pochopení tohoto jednání se, hypoteticky, přeneseme do blízké (?) budoucnosti, kdy byla pandemie úspěšně zvládnuta - a jaký to přinese politický výsledek pro vládnoucí koalici? S největší pravděpodobností značné upevnění svých její pozice jako politické moci schopné řešit i takovéto krizové situace. A najdou-li dost síly, aby po tom všem dokázali veřejně provést kritické zhodnocení všech přijatých opatření a chyb, které se v průběhu toho udály, tak tím skopnou svým politickým protivníkům "hračky do kanálu" a pravděpodobně získají většinu obyvatelstva (voličstva) na svoji stranu. A to asi pravicovým opozičním stranám a jejich sponzorům moc po chuti nebude.

Ale vidím ještě jedno, a to mnohem závažnější, riziko, které je ve stínu těchto útoků skryto. A tím je chování určitého spektra občanů, které si z těchto verbálních útoků může dovodit, že vládou přijímaná opatření jsou zbytečně drakonická, přemrštěná. A tudíž jejich dodržováním, či spíše nedodržováním, není třeba si lámat hlavu. Na druhou stranu se není čemu divit, když jim je 30 let vymýván mozek účelovým a značně deformovaným výkladem termínům demokracie a svoboda, vytvářející demoralizovanou společnost. Vždyť se stačí podívat třeba na populistické návrhy ODS týkajících se konzumace určitého množství alkoholu před řízením motorového vozidla pro soukromé účely s odůvodněním, že stát přece nemůže svazovat občany tolika omezeními, že je potřeba, aby lidé převzali větší odpovědnost za své životy a své chování. Takže, pane Fialo, právě se nacházíme v situaci, kdy někteří lidé podle vašeho receptu "převzali" odpovědnost za své jednání a místo toho, aby se řídili zdravým rozumem, tak vyráželi do oblastí zasažených koronavirem (a o nákaze v dané oblasti se vědělo), protože možnost lyžovat na prázdných sjezdovkách je přece super. A po návratu vědomě nerespektovali doporučení státních orgánů k dodržování určitého režimu po dobu 14-ti dnů po návratu - co je mi taky do druhých, vždyť je tím omezována moje individualita (viz sobectví). A právě díky těmto lidem musela vláda přistoupit k postupnému zpřísňování karanténních opatření. A proto je "úsměvné", že kritiky současného jednání vlády jsou zrovna ti, kteří nemají čisté ruce, co se týká současného stavu společnosti a i zdravotnictví, a hlavně za průběh boje s nákazou nenesou téměř žádnou odpovědnost.

Je nutné, aby lidé dali na svůj zdravý rozum, aby dodržovali stanovená omezení, přes různá přihlouplá vyjádření kdovíkoho o omezování osobní svobody a přehnanosti přijatých opatření. Je to v tuto chvíli hlavně o tom, abychom nezpůsobili kolaps už tak přetíženého zdravotnictví a zbytečně neohrožovali další spoluobčany. V tuto chvíli je asi nejdůležitější, aby se zpomalil nárůst počtu nakažených, aby to zdravotnictví dokázalo zvládnout. Věnujme se kritice přijatých opatření (pokud se nebude týkat vysloveně zločinného nebo hrubě diletantského jednání) až po ukončení nouzového stavu, ono totiž i špatné rozhodnutí je lepší než žádné. A to kritice konstruktivní, ze které bude možno udělat zobecněné výstupy, použitelné v případě další podobné situace a ne takové, která má sloužit pouze k lovení politických bodů.

Umožněme našim lékařům, zdravotnickému personálu a i dalším lidem, kteří se starají o to, aby byly zajištěny základní podmínky fungování společnosti a úspěšné zvládnutí současné situace.

P.S.  Pokud má někdo pocit, že dodržováním stanovených omezení mu vzniká problém, tak bych doporučil shlédnout film Apollo 13 nebo Saljut 7, které byly natočeny podle skutečných událostí. A v nich je ukázáno, jak skutečný problém vypadá.


Václav